- Hold dere unna Arktis!

Greenpeace med klar beskjed til Statoil

Nyhet - 15 april, 2014
Vi har alt funnet mer olje og gass enn klimaet tåler at vi henter opp, derfor er det galskap å ville lete etter mer, mener Greenpeace. Til Statoils generalforsamling foreslår vi at selskapet trekker seg ut av Arktis.

I Norge er det ikke tillatt å bore i isdekte områder, eller ved iskanten. Noe av grunnen til det er at vi ikke har teknologi til å takle et oljesøl som treffer is, og at iskanten er et særlig biologisk viktig område, som er sårbart for forurensing.

Som aksjonær i Statoil foreslår Greenpeace til årets generalforsamling at Statoil ikke borer i eller ved isdekte områder i Arktis.

Les forslaget til generalforsamlingen her.

Til tross for norske miljøregler mot boring i isdekte områder, har Statoil lisenser i isdekte, arktiske områder i andre arktiske stater. I sommer planlegger også Statoil å gjennomføre verdens nordligste prøveboring ved Hoop i Barentshavet. Skulle det skje et utslipp fra dette feltet, er både iskanten og det nærliggende Bjørnøya naturreservat i fare. Greenpeace mener derfor generalforsamlingen nå må si klart ifra til Statoil om å holde seg unna arktiske strøk, og ikke sette disse naturverdiene i fare. 

Galskap å lete etter mer nå
FNs Klimapanels siste rapport gjorde det enda klarere at vi må la store deler av oljen og gassen bli liggende av hensyn til klima. Minst 2/3 av de gjenværende reservene av kull, olje og gass hvis vi skal ha sjans til å nå togradersmålet. Verden har alt funnet langt mer fossile ressurser enn klimaet tåler at vi henter opp, da er det galskap å ville lete etter mer, mener Greenpeace.

Den oljen det er enklest å la ligge er den som befinner seg i de mest ekstreme områdene, som det er størst utfordringer og risiko ved å hente opp, slik som den arktiske oljen. 

Ønsker internasjonalt verneområde
Greenpeace jobber for at det opprettes et internasjonalt verneområde for fred og forskning rundt Nordpolen, etter samme modell man oppnådde i Antarktis for over 20 år siden.

Mer enn 5 millioner verden over støtter Greenpeace sin kampanje for å beskytte Arktis mot oljeboring og annen skadelig industri. Gi din støtte på www.savethearctic.org.

Har du aksjer i Statoil? Hjelp oss å stemme for at Statoil trekker seg ut av Arktis, eller gi oss din fullmakt.