- Trusselen mot Bjørnøya er ikke over

Nyhet - 20 juni, 2014
Greenpeace er godt fornøyd med at Statoils kontroversielle Apollo-brønn er tørr, men advarer samtidig om at trusselen mot Bjørnøya ikke er over.

Greenpeace International activists from eight countries start to scale the Statoil contracted oil rig Transocean Spitsbergen to protest the company’s plans to drill the northernmost well in the Norwegian Arctic at the Apollo Prospect of the Barents Sea, close to the Bear Island nature reserve

- Det er en lettelse å se at brønnen «Apollo» var tørr, men trusselen mot Bjørnøya er langt fra over. Statoil planlegger ytterligere to prøveboringer i dette området, så vi fortsetter å bruke alle demokratiske muligheter for å stoppe disse boringene, som er en trussel mot den arktiske naturen og mot verdens klima, sier Erlend Tellnes, kampanjeleder for Arktis i Greenpeace Norge.

Statoils nordligste prøveboring i det kontroversielle Hoop-området nord i Barentshavet fikk stor oppmerksomhet da Greenpeace i slutten av mai okkuperte først riggen, og deretter det eksakte borestedet, i tilsammen 90 timer i en protest mot oljeboring i Arktis. Mer enn 135 000 mennesker verden over krevde i løpet av to korte uker at Tine Sundtoft skulle beskytte Bjørnøya, mens hun behandlet en klage fra Greenpeace som midlertidig stoppet Statoils boring.

Statoil har tillatelse til å bore to andre brønner i samme område, «Atlantis» og «Mercury», og riggen Transocean Spitsbergen er nå på vei til brønnen «Atlantis». Greenpeace har klagd inn også denne boringen, og Statoil får dermed ikke bore inn i oljeførende lag før klagen er avgjort.

- Nå har klima- og miljøministeren en ny sjanse til å stoppe risikable boreplaner i dette området. Vi vet at et mulig oljesøl her er en stor trussel mot naturreservatet Bjørnøya, og at dette er olje klimaet ikke tåler. Nå håper jeg Tine Sundtoft lytter til de mer enn 135 000 menneskene som ber henne beskytte Bjørnøya, og stopper disse boreplanene, sier Erlend Tellnes.

- Statoils boringer ved Hoop i Barentshavet er en del av Statoils aggressive borekampanje i Arktis, og gjør selskapet til det mest aggressive selskapet i Arktis. De er det eneste selskapet med lisenser i isfylte områder rundt hele Polhavet, i ekstreme arktiske områder. Så lenge Statoil fortsetter sin aggressive arktiske borekampanje, kommer vi til å gjøre alt vi kan for å stoppe dem, sier Tellnes.

Bli med i kampen for å beskytte Arktis mot skadelig oljeboring.