Beklagelig tap gjennom valutasikring

Nyhet - 16 juni, 2014
En ansatt ved Greenpeace internasjonale hovedkontor i Amsterdam har gjennom uautoriserte valutatransaksjoner påført organisasjonen et tap på ca 30 millioner kroner. Dette er trist, og vi deler skuffelsen over at dette kunne skje også hos oss. Vi vil gjerne beklage til alle våre støttemedlemmer og donorer.

Vi erkjenner at det har vært en alvorlig feil i våre interne kontrollsystem, og et eksternt revisjonsbyrå er nå i ferd med å gjøre en uavhengig gjennomgang av hva som gikk galt, og gi råd for å sikre at noe slikt ikke vil skje igjen. Ingenting tyder på at vedkommende gjorde dette for egen vinning.

Greenpeace er en fullstendig uavhengig organisasjon, som ikke tar imot verken statsstøtte eller penger fra næringslivet i noe land. Vi eksisterer bare takket være støtten fra enkeltpersoner og stiftelser. Det gir oss et særlig ansvar for å håndtere midlene på en ansvarlig måte, derfor ønsker vi å være helt åpne om det som har skjedd, og om hvordan Greenpeace bruker innsamlede midler.

Les mer om saken hos Greenpeace International.