Den dagen vannet døde

Nyhet - 24 mars, 2014
I dag er det 25 år siden Exxon Valdez-ulykken i arktisk Alaska. Her kan du lese historien om en av verdens verste oljekatastrofer.

Fire minutter etter midnatt den 24. mars i 1989, gikk oljetankeren Exxon Valdez på grunn på Bligh Reef i Prins Williamsundet i Alaska. Det gikk hull på 8 av tankerens 11 oljetanker, og oljen begynte å fosse ut umiddelbart.

I de følgende dagene fosset 40 000 tonn råolje ut fra skipet og havnet i det isdekte vannet. 2000 kilometer av Alaskas kyst og nasjonalparker ble berørt av utslippet. En av beboerne i området omtalte senere dagen for ulykken som "den dagen vannet døde".

I løpet av de neste fire årene brukte Exxon 2 milliarder dollar og 10 000 mennesker på å forsøke å rydde opp oljesølet fra strendene rundt Valdez. Totalt klarte de ikke å rydde opp mer enn 7 prosent av oljen, og i dag, 25 år etter utslippet, kan man fremdeles finne Exxon-olje på strendene i Prins Williamsundet. 

Fremdeles påvirket økosystem
I en rapport i 2010 kunne Rådet for Exxon Valdez-ulykken meddele at kun 13 av 32 overvåkede bestander, habitater og økosystemtjenester som ble skadet i ulykken – altså drøyt en tredjedel – kan sies å være «svært sannsynlig» eller «fullstendig» bra igjen. Enkelte bestander, som lomvien og spekkhoggeren, er fremdeles kategorisert som «ingen bedring».  Bestandene av stillehavssild og kongekrabbe har ennå ikke kommet tilbake, noe som har kostet lokale fiskere mer enn 400 millioner dollar. Området kommer aldri til å bli som før ulykken inntraff.

Dessverre er ikke Exxon Valdez-utslippet lenger det største i USAs historie. Men på grunn av området utslippet skjedde i, er det fremdeles en av de verste miljøkatastrofer skapt av mennesker gjennom historien.

Juridiske konsekvenser
Etter oljeutslippet anmeldte amerikanske myndigheter to underselskaper av Exxon for brudd på en rekke lover knyttet til forurensning, sikkerhet og miljø. Boten endte på 25 millioner dollar, samt 100 millioner dollar i oppreisning.

Fiskere og andre beboere i området saksøkte også selskapet på grunn av ødelagt livsgrunnlag som følge av Exxons oljeutslipp. Denne rettssaken startet ikke før i mai 1994, mer enn fem år etter at ulykken skjedde. Senere samme år vedtok en jury at Exxon skulle betale ut 5 milliarder dollar i erstatning, men Exxon anket og i 2008 – nesten tjue år etter ulykken – reduserte USAs Høyesterett beløpet til 500 millioner dollar, bare en tidel av den originale summen. Året før hadde Exxon et overskudd på 40 milliarder dollar.  

Mer enn 3 000 av de som saksøkte fikk aldri en krone i kompensasjon, fordi de døde før saken ble avgjort. Som jusprofessor ved universitetet i Washington, William Rodgers, sa den gang: «Kriminalitet lønner seg, særlig miljøkriminalitet».

 

Kilde: Exxon Valdez Oil Spill Trustee Council