Hurra! Slutt på skitten palmeolje for eieren til Head & Shoulders!

Nyhet - 9 april, 2014
Head & Shoulders' eier Procter & Gamble gir etter for presset! Etter uker med offentlig press og protester mot selskapets skitne palmeolje jubler Greenpeace for at P&G nå vil kreve full sporbarhet for all sin palmeolje. Det er et stort steg framover i kampen for å skåne Indonesias skoger og de samfunnene som er avhengige av dem, men Greenpeace advarer samtidig mot at det fortsatt er mye arbeid som gjenstår.

Nesten 400.000 mennesker har krevd at selskapet – som produserer blant annet sjampoen Head and Shoulders – tar grep for å stoppe ødeleggelsen av Indonesias regnskog, som huser den utrydningstruede sumatratigeren og mange flere truede dyrearter. 

P & G har nå lovet å iverksette tiltak for å få bort all avskoging fra selskapets palmeoljeproduksjon innen 2020. Policyen går lengre enn eksisterende kriterier fra RSPO – Roundtable on Sustainable Palm Oil, og krever at selskapets leverandører garanterer at produksjonen ikke forårsaker noen skogødeleggelse, og at de lokale samfunnenes rettigheter respekteres. 

- P & Gs nye forpliktelser er ytterligere ett nytt steg mot å stoppe ødeleggelsen av verdens regnskoger. Men, policyen er ikke perfekt. De gir leverandørene lov til å fortsette ødeleggelsen av regnskog i enda seks år til, med de risikoene det bærer med seg for den globale oppvarmingen og det hurtige og omfattende tapet av biologisk mangfold. Vi oppfordrer P & G til å ta ytterligere grep mot leverandører som Musim Mas og KLK som fortsatt er involvert i ødeleggelse av skoger og torvmyrer, samt garantere at alle deres produkter blir helt frie for skogødeleggelse. Greenpeace vil følge opp og passe på, sier Erika Bjureby, skogansvarlig i Greenpeace Norden. 

Kunngjøringen kommer etter at varemerker som L’Oreal og Colgate-Palmolive, samt palmeoljeprodusenter som Wilmar og GAR - etter klar beskjed fra kundene - har påtatt seg å fase ut skogødeleggelse fra sine forsyningskjeder av palmeolje. 

- Dette viser at en solid holdningsendring i en bransje som tradisjonelt har blitt assosiert med og koblet til svært omfattende regnskogødeleggelse er i gjære. P & Gs nye policy er et bevis på den omvendingen palmeoljeindustrien gjennomgår i dette øyeblikk. Kundene krever at deres favorittprodukter ikke er med på ødeleggelse av regnskog, og bærekraftig palmeolje har på kort tid blitt populært, sier Bjureby.

Ved å støtte Greenpeace sitt arbeid bidrar du til at kampen mot de store regnskogødeleggelsene fortsetter. Vi skal fortsette kampen sammen, til hele bransjen er omvendt og bærekraftig palmeolje er normen. Da er offentlig press og krav fra kundene er de beste verktøyene vi har! Men nå tar vi oss noen minutter for å feire.

1) P&G’s palmoljepolicy finner du her

2) Greenpeace’ rapport, som kobler P&G til regnskogødeleggelse finner du her

3) Greenpeace’ undersøkelse på karbon lagret i skog finner du her

Emner