Oljefondet ut av kull!

Nyhet - 25 november, 2014
Statens pensjonsfond utland har investert i 7 av de 10 største kullselskapene i verden. Fra 2011 til 2013 økte kullinvesteringene med 13%. Med 82 milliarder kroner gjør det Norge til verdens 8. største aksjonær i kullindustrien.

Kloden vi bor på blir stadig varmere. Dette er dårlige nyheter og verden som vi kjenner den kommer til å endre seg dramatisk de kommende årene. Verdens politikere har på papiret bestemt at vi skal holde oss under to graders oppvarming, men med manglende politisk vilje til å ta nødvendige grep kan dette bli svært vanskelig. Minst 2/3 av fossile ressurser som kull, tjæresand olje og gass må bli liggende i bakken hvis vi skal ha noen som helst mulighet til å holde oss innenfor to-gradersmålet.

I den sammenheng er det påfallende at Statens Pensjonsfond Utland, også kjent som oljefondet, ikke bare har enorme investeringer i fossilt, men faktisk har økt sine investeringer i det som kanskje er det største problemet: kull.

I følge vår siste rapport så har Oljefondet investert over 82 milliarder i kull, en økning på 13% siden 2011. Det kan ikke være riktig at fremtidige generasjoners pensjonspenger investeres i det som kommer til å ødelegge for behovet om å ikke overskride to-gradersmålet? I tillegg kommer lokal forurensing, brudd på menneskerettigheter, forurensing av luft og vann, barnearbeid….

Oljefondet må selge seg ut av kull nå.

Les rapporten om Oljefondets investeringer i kull.


Faktaboks:

Oljefondet er på over 5800 milliarder nok pr. 24.11.2014
http://www.nbim.no

Oljefondets invetseringer i kull pr. 31.12.2013:  82 milliarder investert i kull, en økning på over 13% siden 2011.

Vår definisjon på et kullselskap:

  • Et selskap hvor hovedgesjeften er kullrelatert
  • Selskaper som produserer mer enn 22 millioner tonn kull årlig. (gir like høyt CO2-utslipp som Norge totalt)
  • Selskaper med store investeringer i coal to liquid eller kull til gass.
  • Energiselskap hvor minst 30% av kraftproduksjonen eller forretningsmodellen er basert på kull.
  • Selskaper med store ekspansjonsplaner i kullsektoren  

Oljefondet har ifølge våre undersøkelser investert 4,6 milliarder i selskaper som produserer kullgass. Se Greenpeace Kinas rapport kullgassproduksjon.