Statoil må vente på Sundtoft

Nyhet - 23 mai, 2014
Miljødirektoratet har utsatt Statoils boreplaner i siste minutt etter at Greenpeace har klaget.

Mens Statoils oljerigg allerede var på vei nordover, kom beskjeden fra Miljødirektoratet om at de må vente med å bore til Greenpeace sin klage er behandlet på øverste nivå.

- Dette viser at engasjementet til tusenvis av Arktis-aktivister nytter. Nå er det opp til miljøvernminister Tine Sundtoft å beskytte Bjørnøya og stoppe Statoils boreplaner, sier arktisrådgiver Erlend Tellnes, ombord på skipet Esperanza i Barentshavet.

Greenpeace sendte inn en klage på Statoils planlagte boring i Hoop-området, etter at Polarinstituttets nye definisjon av iskanten viser at isen på det nærmeste er bare 25 km fra oljebrønnen. Statoils egne beregninger viser også at et oljeutslipp fra brønnen kan treffe fuglefjellene på Bjørnøya på mindre enn en uke. I Miljødirektoratets svarstår det klart at Statoil ikke får starte å bore før klagen er endelig avgjort.

- Dette området hadde aldri blitt åpnet for oljeindustrien med den kunnskapen vi har i dag. Polarinstituttets nye definisjon viser at brønnen er i konflikt med regjeringens avgjørelse om ikke å bore nær iskanten, og Statoils beregninger av drifttiden viser at Bjørnøya er mye mer utsatt enn man tidligere har trodd, sier Erlend Tellnes.

På bare noen få dager har mer enn 30 000 bedt miljøvernminister Tine Sundtoft beskytte Bjørnøya mot oljesøl, og stoppe Statoils boreplaner.