Udemokratisk av Klima- og miljødepartementet

Nyhet - 26 mai, 2014
Mandag kveld ble det kjent at Klima- og miljødepartementet opphever utsettelsen av Statoils boreplaner på Hoop, nær Bjørnøya. Dermed får Statoil lov til å starte å bore, selv om miljøvernministeren ennå ikke har behandlet klagen fra Greenpeace.

- Statoil har tvunget Klima- og miljødepartementet til å overkjøre Miljødirektoratet. Det er udemokratisk maktmisbruk. Det er Statoils egen feil at de leverte boresøknaden sin altfor seint. Vår klage handler nettopp om at denne prøveboringen er uforsvarlig, og at det har kommet ny kunnskap om faren for oljesøl, som miljøvernministeren nå må ta stilling til, og da er det totalt uforsvarlig at de kan starte boringen før Sundtoft har tatt endelig stilling til saken sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge.

Greenpeace sendte inn klage på Statoils planlagte boring av verdens nordligste letebrønn, med begrunnelse at Polarinstituttets nye definisjon av iskanten har avdekket at risikoen for oljesøl i is her er langt større enn man tidligere visste, samt at Statoils egne beregninger har vist at oljesøl kan treffe fuglefjellene på naturreservatet Bjørnøya på mindre enn en uke.

Les også: Statoil må vente på Sundtoft

Greenpeace sitt skip Esperanza har i dag okkupert området Statoil skal bore, og skipet har ingen planer om å flytte seg nå.

- Å bore etter olje her er fortsatt uforsvarlig, og det hjelper ikke at Statoil har tvunget Klima- og miljødepartementet til å la dem tjuvstarte før miljøvernministeren har fått avgjort saken endelig. Vi er i Barentshavet for å beskytte Bjørnøya mot oljesøl, og for å hindre Statoil i å pumpe opp enda mer olje verdens klima ikke tåler, og det skal vi fortsette med, sier Truls Gulowsen.

Mer enn 47 000 har i løpet av de siste dagene bedt klima- og miljøminister Tine Sundtoft stoppe Statoils boreplaner og beskytte Bjørnøya.

Bilder fra Greenpeace-skipet som okkuperer Statoils borested, samt Bjørnøya her.

Les mer om Statoils boreplaner og faren for Bjørnøya her.

Kontakt:
Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge, tlf 901 07 904
Åshild Lappegård Lahn, kommunikasjonsansvarlig, tlf 977 10 530