Avlys oljefesten på Arctic Frontiers

Nyhet - 19 januar, 2015
Oljeselskap og ledende politikere møtes idag på Arctic Frontiers i Tromsø for å diskutere energi og klima i Arktis. Mens de diskuterer hvordan de skal tappe de arktiske oljeressursene har det aldri vært tydeligere at den arktiske oljen må bli liggende i bakken.
Det har aldri vært mer tydelig at oljeeventyret i Arktis kan avlyses lenge før det har kommet ordentlig igang. Ingen av oljefeltene i Barentshavet er lønnsomme med dagens oljepris, ny forskning viser klart at oljen nord for Polarsirkelen ikke kan utvinnes om verden skal nå togradersmålet og det  er tydelig at industrien ikke vet hvordan de skal håndtere de ekstreme utfordringene i nord, sier Erlend Tellnes, kampanjeleder Arktis for Greenpeace Norge.

En ny studie publisert i Nature viser at all kjent olje og gass i Arktis må bli liggende om vi skal nå togradersmålet. Likevel deltar både Statoil, ConocoPhillips og andre oljeselskaper sammen med statsministre og utenriksministre på konferansen, med oljetørst i blikket. Greenpeace mener arrangørene av Arctic Frontiers ikke tar innover seg at det ikke er oljeselskapene som i fremtiden skal skape verdiskapning i nord.

Det er synd at Arctic Frontiers fokuserer så lite på hva Arktis trenger. Konferansen burde handlet om hvordan man kan beskytte Arktis mot klimaendringer, oljesøl og plyndring av ressurser istedet for hvem som skal ta største del av oljekaka i nord. Med dagens oljepris og klimapolitikken som må til for å løse klimaproblemet er historien om det arktiske oljeeventyret allerede en løgn, sier Tellnes.

Tellnes påpeker også den manglende teknologien for oljeutvinning når man snakker om oljeutvinning lengst nord i Barentshavet.

Opp mot iskanten blir utfordringene brått enda større. Dette fikk vi gjengitt så sent som sist uke da seniorforsker Odd Akselsen i SINTEF slo fast at materialene som i dag brukes til oljeutvinning ikke er gode nok til å takle temperaturene og utfordringene med ising så langt nord. Sammen med kostnadene, manglende infrastruktur og umuligheten av å rydde opp et oljesøl i isfylte farvann er dette bare enda en grunn til å avlyse 23. konsesjonsrunde og andre planer om oljeboring i Arktis, avslutter Tellnes.

Erlend Tellnes
Kampanjeleder Arktis, Greenpeace Norge
Tlf: 99 37 34 07

Johan Hammerstrom
Kommunikasjonsskjef i Greenepace Norge (Oslo)
Tlf: 41 69 15 23

Notater
Studien publisert i Nature ble gjengitt hos CICERO. http://www.cicero.uio.no/webnews/index.aspx?id=12145
Dagens Næringsliv: Ekstrem kulde kan stoppe olje i nord. http://www.dn.no/nyheter/energi/2015/01/13/2149/Olje-og-gass/ekstrem-kulde-kan-stoppe-olje-i-nord