Enormt press på Oljefondet internasjonalt

Nyhet - 8 mai, 2015
En bred allianse av folk og organisasjoner verden over jobber på spreng for å få Oljefondet ut av kull

En stor internasjonal underskriftskampanje for å få Oljefondet ut av kull er opprettet.

Du har kanskje lagt merke til at saken om Oljefondet nå har fått stor internasjonal oppmerksomhet?

Storaviser som Wall Street Journal og The Guardian, og mediebyråer som Reuters følger saken tett. I tillegg til dette har de store, internasjonale nettverkene Avaaz og 350.org med mange millioner følgere blitt med i kampen under hashtagen #DivestNorway, og til nå har de samlet inn over 30 000 underskrifter for å trekke Oljefondet ut av kullgruver og kullkraft!

Begge de to nevnte organisasjonene, pluss den tyske organisasjonen Urgewald og de internasjonale kontorene til WWF og Greenpeace, samt Framtiden i Våre Hender jobber nå intenst i den siste måneden før Stortinget avgjør om norske pensjonspenger skal trekkes ut av kull, den mest klimaskadelige energikilden av dem alle.

De siste årene har millioner av mennesker over hele verden oppdaget kraften i å flytte investeringer vekk fra fossile virksomheter som kullgruver og kullkraft, samt tjæresand og annen olje og gass. Presidenter, toppsjefer og berømtheter – fra Barack Obama og Ban Ki-moon til Desmond Tutu og Naomi Klein – har tatt til orde for å trekke investeringer ut av fossil virksomhet for å bidra til å redde klimaet. Og byer som Oslo, Seattle og San Francisco, universiteter, trossamfunn, selskaper og banker har fulgt oppfordringen og vedtatt å flytte investeringene sine.

Derfor har vi, sammen med WWF og Framtiden i Våre Hender de siste månedene gjort mye for å sikre et politisk flertall for og en bred folkemening om at også Oljefondet må ut av kullgruver og kullkraft.

Noen få ting av det vi har gjort denne våren:

  • Produsert rapporter, uttalelser, tall og andre politiske dokumenter som har fått stor oppmerksomhet og synlighet på Stortinget.
  • Arrangert flere seminarer på Stortinget om kullinvesteringene, med mange deltagende politikere fra alle partiene og eksperter fra Rockefeller Foundation, Finans Norge og KLP.
  • Laget aksjoner, demonstrasjoner og tog, som Divestment Day og stort fokus på Oljefondet i 1. mai-toget. Tusen takk til alle som gikk i tog for et kullfritt Oljefond denne dagen.

Dette har vi gjort fordi en av de aller største kull-investorene i hele verden er det norske Oljefondet.

Kravet om at Norge viser lederskap i kampen mot klimaendringene vokser.

Fondet har plassert mer enn 80 milliarder pensjonskroner i kullkraft rundt om i verden, noe som gjør fondet til verdens åttende største investor i kullindustrien. Derfor er Oljefondet nå blitt målet for en bred allianse av organisasjoner, som har gått sammen om en internasjonal underskriftskampanje for å be fondet trekke seg ut av kullgruver og kullkraft.

Underskriftene, som i øyeblikket teller mange titalls tusen, skal om en måneds tid overrekkes Stortinget før den endelige avgjørelsen om Oljefondet skjebne tas.

Denne siste måneden er det om å gjøre å legge så stort press på de riktige Stortingspolitikerne som mulig, og derfor har vi satt opp et verktøy som lar deg skrive et direkte, personlig brev som blir sendt til de Stortingspolitikerne du vil. Det beste er at det bare tar noen få minutter!

Vi har skrevet ned noen av hovedargumentene for å trekke Oljefondet ut av kull, og så er det opp til deg å sette det sammen som du vil, slik at brevet uttrykker nettopp det du mener er viktig i kampen for et fossilfritt Oljefond. Brevet sendes deretter direkte til de beslutningstagerne du vil påvirke.

Alle stemmer for et kullfritt Oljefond er viktige.

Vi trenger alle stemmer og hoder med oss i denne kampen, og håper du vil sette av noen få minutter til å sende et brev til stortingspolitikerne i finanskomitteen, som kommer til å avgjøre denne saken.

Ditt brev gjør en forskjell.