To av tre krever Oljefondet ut av kull og kullkraft

Nyhet - 21 april, 2015
En fersk spørreundersøkelse gjennomført av Gallup for Greenpeace viser at nordmenn flest ikke ønsker at Oljefondet skal eie kullgruver og kullkraftverk. Stortinget avgjør saken 5. juni.

2 av 3 vil ha et kullfritt oljefond

- Vi mener disse resultatene gir et klart mandat til Stortinget om å trekke Oljefondet ut av kull, selv om Regjeringen stritter i mot, sier Truls Gulowsen i Greenpeace.

Spørreundersøkelsen viser at hele 62 prosent av befolkningen vil at Oljefondet skal selge seg ut av selskaper i kullsektoren, 23 prosent mener at fondet skal fortsette å investere i de samme selskapene, mens 15 prosent ikke vet hva de mener om saken.

Det norske Oljefondet er verdens største fond, og eier i dag aksjer og obligasjoner i kullselskaper for mer enn 85 milliarder kroner. Siden i fjor har Oljefondet solgt seg ut av 51 kullselskaper. Dette skapte store overskrifter da Oljefondets portefølje for 2014 ble lansert 13.mars i år. Mange trodde dette betydde at Oljefondet nå var ute av kull.

Dessverre er dette ikke tilfelle. En detaljert gjennomgang av Oljefondets portefølje viser likevel at de totale investeringene i kullsektoren har likevel økt, fra 82 til 85 milliarder kroner.

De enorme gjenværende kullinvesteringene viser sammen med den sterke folkelige motstanden mot kull og kullkraft at Stortinget må ta ansvar og gi Oljefondet klare og overordnete kriterier for hvilke kullkraft- og kullgruveselskaper vi ikke skal eie.

SV, Miljøpartiet de Grønne, Senterpartiet, KrF og Venstre har vært svært tydelige på at de vil stemme for konkrete kriterier som trekker Oljefondet ut av kull og klimaskadelig virksomhet. Venstre har vært mest konkret hittil. Også Arbeiderpartiet har sagt at Oljefondet skap ut av kull, men hittil ikke vært særlig konkrete med hvordan de vil definere dette.


Mens vi venter i spenning på hvor politikken lander, er det fint om også du sier din mening sammen ned tusener av andre. Norge kan bare ikke stille på klimatoppmøte i Paris til høsten med et Oljefond fullt av kull.


Greenpeace, Framtiden i våre hender og WWF har utarbeidet denne felles listen med kriterier for SPUs energiinvesteringer:

  • Kraftproduksjon Statens pensjonsfond utland må trekke seg ut av kraftselskaper med mer enn 30 % av samlet kraftproduksjon fra kull.
  • Gruveselskaper Statens pensjonsfond utland må trekke seg ut av gruveselskaper som får minst 30 % av inntektene fra kull, eller har en kullproduksjon med klimagassutslipp som tilsvarer norske utslipp i løpet av ett år (53,9 mill tonn COi 2013), eller planlegger å ekspandere kullproduksjonen.
  • Alvorlig miljøskade Statens pensjonsfond utland må trekke seg ut av selskaper med spesielt miljøskadelige aktiviteter, som kull-til-olje, kull-til-gass, fjelltoppfjerning (mountaintop removal), gass eller olje fra skifer, tjæresandutvinning, eller svært sårbare områder som Arktis.
  • Alvorlig klimaskade Statens pensjonsfond utland må trekke seg ut av olje- og gasselskaper med 25 % høyere karbonutslipp per produsert enhet (barrel of oil equivalent) enn bransjegjennomsnittet.
  • Fornybar infrastruktur Mandat for Strategirådets utredning om infrastruktur må inkludere en vurdering av hvordan Statens pensjonsfond utland skal investere fem prosent av sin totale markedsverdi i infrastruktur for fornybar energi.

Les vår rapport om hva slags kullselskaper Norge har pengene våre i gjennom Oljefondet.

*Spørsmålet som ble stilt av Gallup til et representativt utvalg nordmenn to uker før påske var ”Oljefondet investerer blant annet i selskaper som får store deler av sine inntekter fra kullkraft, kullgruver eller bruker kull i produksjonen. Dette sikrer Norge avkastning av oljefondets midler, samtidig som klimagassutslippene fra kullselskapene er større en Norges nasjonale utslipp. Mener du at oljefondet fortsatt bør investere i selskaper i kullsektoren, eller bør Oljefondet trekke seg ut av disse selskapene?”. 62% ville trekke Oljefondet ut av disse selskapene, 23% ville beholde investeringene og 15% hadde ingen mening.