Greenpeace samarbeider med Munduruku-folket om å merke skog som vernet i Amazonas

Nyhet - 15 juni, 2016
Munduruku-folket og Greenpeace i Brasil samarbeider om å merke urfolkets tradisjonelle skogområder i hjertet av Amazonas-regnskogen. Merkingen skjer for å beskytte leveområdene til Munduruku-folket langs Tapajós-flodens bredder mot et kolossalt demningsprosjekt.

Skiltingen skal skape internasjonal oppmerksomhet om saken og legge press på internasjonale bedriftene som vurderer å investere i byggingen av demningene.

 ”Dette er en viktig kamp, ikke bare for Munduruku-folket, men for alle mennesker i verden, fordi vi snakker om en av de største skogene som fortsatt finnes på vår planet,” sier Juarez Saw Munduruku, leder for landsbyen Sawré Muybu ved Tapajós-floden.

Munduruku-folket har i flere år kjempet for å få den brasilianske stat til å offisielt anerkjenne rettighetene de har til skogområdet, som har vært hjem for urfolket og deres forfedre gjennom århundrer. Nå er offisiell anerkjennelse blitt viktigere enn noensinne før.

Brasils regjering planlegger å bygge en rekke enorme demninger på Tapajós-floden for å produsere elektrisitet ved hjelp av vannkraft. Hvis demningene, totalt 43, blir bygget, vil den første alene oversvømme 400 km2 regnskog og et område på 2.200 km2 bli hugget og ryddet for skog, et samlet område på størrelse med Vestfold.

Demningsprojektet er en trussel mot Munduruku-folket og deres levemåte og kultur, som er tett knyttet til skogen og elven. Elven gir dem fisk, og de bruker den til bading og transport. Den frodige naturen gir dem mat, drikkevann, urter og medisiner. Samtidig vil prosjektet også utgjøre en trussel mot en rekke plante- og dyrearter, som allerede i dag er presset av hogst flere steder i Amazonas.

Skilting skal legge press på internasjonale bedrifter

Ifølge ILOs (FNs Arbeidsorganisasjonen) Konvensjon 169 om urfolks rettigheter har urfolk som Munduruku-folket rett til at bli hørt og til selv å bestemme over utviklingsprosjekter på deres landområder. Brasil er blant landene som har ratifisert konvensjonen. 

Den formelle prosessen for å sikre Munduruku-folket det formelle eierskapet over deres leveområder har imidlertid gjennom flere år ikke hatt vesentlig fremgang. FUNAI (det nasjonale indianerdirektoratet) gav i april i år ut en rapport, som anerkjente området som tilhører Munduruku-folket.

Det er et viktig fremskritt for Munduruku-folkets kamp for deres skog, men kampen er langt fra vunnet. Det er nå opp til Brasils justisdepartement å ta de neste stegene for å offisielt anerkjenne eierskapet, og justisdepartementet kan likevel velge enten å avvise rapporten, eller dra ut prosessen over mange år. I mellomtiden kan byggingen av demningen fortsette, uten at staten respekterer Munduruku-folkets rettigheter.

Greenpeace er derfor nå, i samarbeid med Munduruku-folket, godt i gang med å merke landområdet med 50 skilt. Skiltene ligner på de som den brasilianske regjering ville brukt for å markere at dette er Munduruku-folkets jord. Formålet med denne uoffisielle merkingen av området er å skape internasjonal oppmerksomhet om saken og legge press på de internasjonale bedrifter, som for øyeblikket vurderer å investere i byggingen av demningene. 

Tyske Siemens, østerrikske Andritz og amerikanske General Electric er verdens tre ledende bedrifter innen vannkraftturbiner og generatorer. Teknologi som er nødvendig for at demningene kan bygges. Greenpeace oppfordrer nå bedriftene til å ta avstand fra prosjektet.

Du kan lese mer om Tapajós-Demningsprojektet i Greenpeace-rapporten “Damning The Amazon – The Risky Business Of Hydropower In The Amazon-2016”

Munduruku-folket og Greenpeace samarbeider med å merke av munduruku-folkets skogområder.

 

 

Emner