København går fossilfritt - nesten.

Nyhet - 21 juni, 2016
I en verden som trenger endringer er det alltid viktig at noen går foran. Både Oslo og København har tatt viktige beslutninger for miljøvennlige investeringer, og akkurat nå er det København som leder.

Med en klar intensjon om at den danske hovedstadens sparepenger skal være mest mulig fossilfrie, har Købehavn vedtatt følgende kriterier for sine investeringer:

"Selskaber, der udfører eftersøgning, udvinding og raffinering af fossile brændstoffer (kul, olie og gas) fravælges i Københavns Kommunes investeringsforening. Ligeledes fravælges selskaber, der leverer udstyr og services til f.eks. offshore-olieindustrien. Fravalget gælder både aktier og erhvervsobligationer. Grænseværdien er 5 %: selskaber, hvor 5 % eller mere af omsætningen kommer fra kul, olie eller gas fravælges. Hvis mindre end 5 % kommer fra kul olie eller gas, fravælges selskabet ikke.

Kul til metalfremstilling f.eks. stålproduktion er ikke omfattet af fravalget.

Forsyningsselskaber (el og varme), hvor mere end 50 % af produktionskapaciteten stammer fra kul, fravælges.”

Farvel, olje og gass! Lista er lagt, så nå er det opp til Oslo å ta tilbake ledelsen… Det mest åpenbare er jo å inkludere 5% kriteriet for kraftselskaper også, for her er København faktisk dårligere enn selv det norske Oljefondet (30%).

I tillegg oppfordrer vi Oslo til å publisere sin liste over selskaper som ikke skal investeres i, på lik linje med København. Denne type åpenhet (omtrent 4000 selskaper på Københavns liste) er både viktig og nødvendig for at andre skal kunne følge etter.

Se hele listen over selskaper de ikke investerer i her - oppdatert liste er forventet i september

Emner