Krav til DNBs lån til omstridt oljerør

Nyhet - 1 desember, 2016
I dag overrakte Greenpeace krav til DNBs lån til oljerørledningen i Nord-Dakota. 420 organisasjoner fra 50 land står bak et fellesbrev med krav til alle lånegiverne bak prosjektet.

Overrekkelse

 

DNB har investert 4,5 milliarder kroner, nærmere 15 prosent av byggebeløpet, i oljerørledningen Dakota Access. Rørledningen er omstridt fordi:

  • Den planlagte trasseén går gjennom hellige urfolksområder og bryter med urfolks rettigheter
  • Det er stor fare for oljesøl - selskapet bak rørledning er kjent som en ulykkesversting
  • Oljesøl i dette området vil forgifte den eneste drikkevannskilden til Standing Rock Sioux-stammen
  • Klimagassutslippene fra forbrenningen av oljen som rørledningen årlig vil frakte er 1,5 ganger så store som Norges årlige utslipp

I går sendte 420 organisasjoner fra 50 land et fellesbrev til alle de 17 bankene som står bak finansieringen av prosjektet. Brevet kan du lese i sin helhet her, men kort oppsummert krever vi at DNB må:

  • Øyeblikkelig fryse alle videre låneutbetalinger til prosjektet.
  • Kreve fra utbyggerne at all bygging av oljerøret og infrastruktur stanses frem til problemene med Standing Rock Sioux-stammen blir løst.
  • I tilfelle man ikke oppnår enighet med Standing Rock Sioux-stammen må DNB trekke seg fullstendig ut av låneavtalen.
  • Komme med en offentlig uttalelse med svar på hvordan de vil hanskes med utfordringene nevnt ovenfor.

Skriv under her, og be President Obama stoppe byggingen av oljerørledningen.