Togradersmålet ryker selv uten mer olje, kull og gass

Nyhet - 23 september, 2016
En ny studie publisert i dag viser at klimagassutslippene fra alle olje- og gassfelter og kullgruver som er i drift i går vil ta den globale oppvarmingen forbi Paris-avtalens togradersgrense om de holdes i drift ut sin forventede levetid.

Togradersmålet ryker hvis all olje, kull og gass hentes ut fra feltene hvor utvinningen allerede er i gang, ifølge en ny rapport. Selv uten ett eneste nytt oljefelt blir klimagassutslippene for store til at vi kan regne med å holde oss innenfor togradersmålet.

Det er konklusjonen i en ny rapport fra organisasjonen Oil Change International, som baserer seg på tall fra det norske selskapet Rystad Energy.

Forbrenning av all olje, kull og gass i de feltene som er i drift i dag, anslås å forårsake utslipp som er så store at den globale oppvarmingen vil overstige to grader.

– Disse funnene viser at den norske regjeringen må stanse alle nye tildelinger av olje- og gassfelter i Norge. Det betyr i praksis betyr at 23. og 24. konsesjonsrunde må avlyses, sier leder Truls Gulowsen i Greenpeace Norge.

Å unngå kraftigere oppvarming enn dette har lenge vært et erklært mål som nærmest alle verdens land har stilt seg bak. På klimatoppmøtet i Paris i fjor ble det i tillegg fastsatt en enda mer ambisiøs målsetting: Å unngå mer enn 1,5 graders oppvarming.

Dette målet ryker selv om kullutslippene holdes ute av regnestykket – hvis all olje og gass hentes ut av feltene som er i drift i dag, ifølge rapporten.

Rapporten viser at noe olje og gass som allerede er i produksjon må fases ut for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader, og der må Norge gå foran. Erna Solberg må sørge for en ansvarlig avvikling av oljeindustrien her til lands, avslutter Gulowsen.

Signer her for å stopp norsk oljeutvinning i Arktis --> https://www.savethearctic.org/