Trump kan bli en katastrofe for miljøet - men det finnes håp

Nyhet - 9 november, 2016
Når Donald Trump overtar rollen som president i USA om noen få måneder, er det ikke bare dårlige nyheter for USA, men for resten av verden. Med mindre...

Donald Trump snakker til supportere etter valgseieren i USA.Bilde fra Scanpix.

Etter nattens valg er det enda viktigere at verdens folk, ledere og miljøvernere står sammen for å stanse den globale oppvarmingen. Greenpeace vil fortsette vårt globale arbeid for miljøet, for menneskerettigheter og for et rettferdig samfunn i fred og balanse både i USA og andre steder, og vi gir oss ikke før målene er nådd.

Men jobben blir enda hardere enn den hadde trengt å være. Om du ikke allerede er medlem av en miljøorganisasjon, er det viktigere enn noen gang å melde deg inn.

Trump har vært tydelig motstander av miljøpolitikk og tiltak mot klimaendringer gjennom hele valgkampen. Blant annet benekter han at klimaendringer er menneskeskapte.

Om vi skal tro hans valgkampløfter vil han trekke USA fra Parisavtalen, avvikle det amerikanske miljødirektoratet EPA, stanse all amerikansk støtte til FNs arbeid for å bekjempe global oppvarming og satse på kullnæringen. Skulle Trump gjennomføre planene, vil det også bety økt satsing på kullfyrte kraftverk, som er en av de største kildene til klimautslipp både i USA og globalt.

Trumps miljøpolitikk kan føre til 3,4 milliarder tonn ekstra CO2-utslipp sammenlignet med Clintons forslag, ifølge Lux Research. Sannsynligheten for at verden da vil kunne nå togradersmålet er svært liten.

Uten drastiske reduksjoner i utslipp vil den globale temperaturen fortsette å stige. Dette er avgjørelser som vil ha ringvirkninger på planeten i tusenvis av år og påvirke flere hundre millioner mennesker. Det er spesielt verdens fattigste land som er dårligst utstyrt til å håndtere disse klimaendringene.

Men det finnes fortsatt håp i USA. Stater som California og New York følger sin egen ambisiøse klimapolitikk, og forhåpentligvis er dette arbeidet så vellykket at andre stater i USA velger å følge etter. Fornybar energi, elektrisk transport og smart energibruk er ikke bare miljøvennlig, det er også stadig mer lønnsomt, uansett hva Trump mener.

Det er også mulig Trumps ikke-eksisterende engasjement for klimaendringer faktisk vil motivere både amerikanere og resten av verden til å fordoble sin innsats for å begrense utslippene. Vi kan håpe, og vil gjøre vårt for at det skal bli virkelighet.

Samarbeidet vi allerede opplever, blant annet i Norge, mellom miljøbevegelse, trossamfunn, fagbevegelse og mange andre gir inspirasjon og håp vi må bygge videre på. Vi kan ikke gi opp, noen av oss.

Truls Gulowsen 

Bilde av en isbjørn som holder et skilt som sier "What will you do to save me?"Bilde fra Scanpix.