23 land og stater faser ut kull

Nyhet - 19 oktober, 2017
En ny rapport fra CoalSwarm og Greenpeace viser at 23 land og stater faser ut kull etter at industrien har trukket investeringer i kull til en verdi av 432 milliarder dollar.

KullkraftverkOver en fjerdedel av de 1675 selskapene som eide eller utviklet kullkraftskapasitet har siden 2010 helt forlatt kullkraftvirksomheten, ifølge ny forskning fra CoalSwarm og Greenpeace. Dette tilsvarer nesten 370 store kullkraftverk - nok til å gi Storbritannia energi seks ganger- og tilsvarer nesten en halv trillion amerikanske dollar i eiendeler som skrotes før tiden eller ikke utvikles.

Mens mange genererende selskaper går gjennom denne raske overgangen, viser forskningen også at i alt 23 land, stater og byer vil enten ha faset ut kullkraftverk eller satt en tidsfrist for å gjøre det innen 2030.

"Før 2014 hadde ingen større jurisdiksjon fullstendig utfaset kull," sier energiminister Lauri Myllyvirta i Greenpeace East Asia. "Det vi opplever nå er begynnelsen på en omfattende revisjon av vårt energisystem - en som kan takle klimaendringer og luftforurensning. Regjeringene trenger nå å fremskynde skiftet til 100 prosent fornybare energikilder og sikre en rettferdig overgang for arbeidere og lokalsamfunn som er rammet av kullindustriens fall".

Hittil har seks land, stater, provinser eller byer helt faset ut kullkraft siden 2014, og ytterligere 17 har kunngjort en kullkraft utfasingsdato i 2030 eller tidligere. Tre av G7-økonomiene, og totalt åtte EU-land, har besluttet å utfase kull. Nederland sluttet seg til listen denne måneden. Indonesia, den tredje største byggeren av nye kullkraftverk etter India og Kina de siste årene, sa også at det ikke ville starte flere kullprosjekter i hovednettet.

"Globale investeringer i kull har krasjet som et resultat av et dramatisk fall i nye prosjekter i Kina og India, med penger som strømmer i økende grad på grunn av lavere kostnader i fornybar energi," sier Myllyvirta.

Listen over byer som følger jurisdiksjoner om å bli kullfrie inkluderer hovedstaden i Kina og India. Begge landene har dramatisk redusert investeringene i nye kullkraftverk som svar på bekymringer over bortkastede ressurser i kjølvannet av overkapasitet i kullkraft og fallende utnyttelsesgrader, offentlige uttalelser over høy luftforurensning og ambisiøse rene energimål.

"Registrert mengde kull-avfyrt kapasitet ble nedskalert de siste to årene, og det økende antallet med utfasningspolitikk betyr at trenden vil akselerere. Forbedringer i konkurranseevnen til ren energi, dårlig økonomi av kull, luftforurensningsproblemer og innsats for å takle klimaendringene, har alle spilt en sentral rolle for å akselerere nedgangen av kull, sier Christine Shearer, seniorforsker for CoalSwarms globale kullverkstiger.

"Selv om fremdriften i å utfase kull har gått fortere enn forventet, må det akselereres raskt. For å oppfylle målene i Paris-avtalen krever alle OECD-landene å stenge sine kullkraftverk innen 2030, så det er på høy tid at andre land, spesielt Tyskland, Japan og Sørøst-Asia, følger dette eksempelet, sa Shearer.

Til tross for president Trumps retorikk om å gjenopplive kullindustrien har beslutninger om å pensjonere kullkraftverk i USA fortsatt i 2017 med samme hastighet som året før, med 54 enheter som annonserer at de vil legge ned. Dette tilsvarer en genereringskraft som tilsvarer all kullkraft i Spania.

"På mange steder som i Belgia, stater i USA og i Skottland, er det selskaper som bestemmer seg for å stenge sine kullkraftverk som resulterer i at disse jurisdiksjonene blir kullfrie. I USA fortsetter fremgangen på statsnivået til tross for retorikken fra Trump-administrasjonen, sier Myllyvirta.

California, den største statlige økonomien i USA, er allerede kullfri og jobber aktivt for at sine naboland også skal redusere kull. Massachusetts er på vei til å stenge sitt siste kullkraftverk i år og fem andre stater - Connecticut, Hawaii, New York, Oregon og Washington - har utfasningsdatoer.

Her er rapporten: Global Shift Countries and Subnational Entities Phasing Out Existing Coal Power Plants and Shrinking the Proposed Coal Power Pipeline.