Bakstreversk om Oljefondet fra Finansdepartementet

Nyhet - 31 mars, 2017
– Det er forunderlig at Finansdepartementet nok en gang går imot alle ekspertråd. Dette gjør at Oljefondet ikke kan ta del i den utrolige veksten i fornybar energi. Dette er også triste nyheter for klimaet og verdens fattige, sier WWF, Framtiden i våre hender, Greenpeace og Kirkens Nødhjelp.

fornybar

Norges Bank har siden 2006 anbefalt at Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som Oljefondet, skal få investere i såkalt unotert infrastruktur blant annet fordi det kan forbedre risiko og avkastningsprofil i fondet. Finansdepartementet har hele tiden gått imot dette, til tross for den store potensielle avkastningen i disse investeringene.

– Finansdepartementet sier igjen nei til å gi Oljefondet mulighet til å investere mer i infrastruktur og i fremvoksende markeder. Dette til tross for ekspertenes råd og de positive ringvirkninger dette vil få for både klima og verdens fattige. Det er skuffende, sier Ingrid Næss-Holm, konstituert avdelingsleder for politikk og samfunn i Kirkens Nødhjelp.

Overveldende faglige argumenter
– Det er et skuffende at Oljefondet ikke har fått mandat til å investere i dette markedet. Flere eksperter har understreket at fondet er særlig egnet til dette, og at markedet for investeringer i fornybar infrastruktur er større enn tidligere antatt.  Samtidig vet vi at det trengs mer investeringer i fornybar energi for å akselerere det grønne skiftet så vi kan nå Paris-målene, sier Truls Gulowsen i Greenpeace.

– Det er svært skuffende at regjeringen fortsatt ønsker å begrense Oljefondets muligheter til å investere i den fornybare revolusjonen som går for fullt i land over hele verden. Regjeringens anbefaling går stikk i mot et krystallklart vedtak fra Høyres landsmøte og tydelige signaler fra et bredt politisk miljø. Nå blir det opp til Stortinget å sørge for at Oljefondet får sjansen til å henge med i utviklingen, sier Nina Jensen, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Forventer at Stortinget griper inn
– Finansdepartementet ser altså ut til å ikke forstå at det er lurt å tjene penger på å redusere verdens klimagassutslipp. Igjen er det opp til Stortinget å ta ansvar og gjøre om på dette – på samme måte som Stortinget gjorde da de vedtok uttrekk fra kull, opprettelsen av Etikkrådet og opprettelsen av Oljefondet i seg selv, sier Ingrid Stolpestad i Framtiden i våre hender.

Kontakt:

- Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder i WWF Verdens naturfond. Tlf: 922 84 074
- Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge. Tlf: 90107904
- Ingrid Stolpestad, rådgiver i Framtiden i våre hender. Tlf: 99364696.
- Håkon Grindheim, rådgiver i Kirkens Nødhjelp. Tlf: 467 91 493