Eriks Solheims tiltak for grønn omstilling

Nyhet - 6 januar, 2017
NHOs årskonferanse brakte med seg store løfter og gode initiativer, men manglet konkretisering og en tidsramme. Erik Solheim, leder for FNs miljøprogram, oppfordret i den forbindelse til å tenke større og lanserte sine forslag til tiltak.

Portrettfoto av Erik Solheim

Erik Solheims tiltak:

Gå i dialog med: 

  • ScatecSolar, det store norske solcelleselskapet 
  • Statkraft om hvordan man kan rulle ut et stort norsk investeringsprogram for fornybar energi i verden
  • Statoil som nå starter med å gjøre store ting med vindkraft. Dette ville ha stor betydning i verden.
  • YARA om å få verdens mest miljøvennlige kunstgjødsel
  • Hydro om å få verdens mest miljøvennlige aluminium
  • Og gå gjennom hvilke skatteordninger, subsidier og hvilke reguleringer som må gjøres for å få dette til.

Om avgiftsendringer som kan gi atferdsendringer sier han:
“Jeg tror ikke disse endringene virkelig vil gi adferdsendringer men jeg tror at hvis man endrer de store spillereglene for teknologien så gir det store adferdsendringer og eksempel på en veldig vellykket norsk politikk er jo elbilpolitikken, hvor man altså endrer teknologien og når man bidrar til å endre teknologien internasjonalt, for man gjør det mer lønnsomt å lage elbiler, og nå rulles de ut i et tempo som ingen trodde var mulig for kort tid siden”.

Vi i Greenpeace gir tommel opp til Solheims initiativer, og håper dette blir fulgt opp med handling.