Norges Bank vil selge seg ut av olje- og gassaksjer

Pressemelding - 17 november, 2017
Norges Bank ønsker å redusere Oljefondets klimarisiko og vil trekke fondet ut av olje og gass. Dette er noe vi har jobbet for lenge! Nå krever vi at Finansdepartementet etterkommer anmodningen fra Norges Bank.Dette er et banebrytende klokt forslag fra Norges Bank. Norge - gjennom Oljefondets investeringer - er allerede altfor tungt investert i olje- og gass, og dermed overeksponert mot klimarisiko. Svingninger i aksjemarkedet for fossil energi vil kunne medføre enorme økonomiske konsekvenser for norsk økonomi. Et salg av Oljefondets fossilaksjer vil bidra til å minske vår finansielle risiko.

Denne forståelsen er noe Greenpeace har jobbet for å fremme i lang tid. Anmodningen fra Norges Bank er helt i tråd med tidligere forslag presentert av Greenpeace, godt begrunnet av professor Michael Hoel som skrev en rapport i mars 2017 om nettopp hvordan norsk økonomi er overeksponert mot klimarisiko. Les
rapporten her.

Nå forventer vi at Finansdepartementet etterkommer anmodningen fra Norges Bank - alt annet vil være ansvarsløst og direkte useriøst.

Et annet viktig grep i forlengningen av dette, vil være å slutte å kaste penger etter ulønnsom og klimafiendtlig oljeleting i Barentshavet, uten engang å gjøre grundige økonomiske vurderinger i forkant. Dette har vi vist at regjeringen har unnlatt å gjøre som en del av vår bevisførsel mot staten under klimarettssaken som i disse dager foregår i Oslo tingrett.

Les mer om klimarettssaken