Nye ulovlige lisenser avslørt, norsk regnskogsatsing i Kongo i fare

Nyhet - 20 februar, 2017
Greenpeace avslører at regjeringen i Kongo nok en gang har brutt avtalen med Norge om å beskytte regnskogen.

Avskoging av regnskogen i KongoNye dokumenter avslører at regjeringen kort tid etter at Vidar Helgesen besøkte Kongo i høst likevel delte ut to nye hogstkonsesjoner, til tross for tydelig avtale med Norge om å stanse alle slike tildelinger.

Dokumentene er tilgjengelige i dette notatet, og viser at mens Norge deler ut millioner til regnskogvern, fortsetter kongolesiske myndigheter å dele ut nye ulovlige hogsttillatelser i den samme regnskogen. Norge overførte 45 millioner kroner til regnskogbevaring i Kongo før jul. Pengene går til ulike skogbevaringsprogram gjennom Central African Forest Initiative, et initiativ for å bevare regnskogen i Kongo-bassenget. Utbetalingen forutsetter at forbudet mot nye hogsttillatelser opprettholdes.

Tildelingen av nye hogstkonsesjoner er direkte i strid med avtalen med Norge, og til og med en av president Kabilas rådgivere har mottatt den ene av de to tillatelsene.

Etter at det ble avslørt tre ulovlige hogsttillatelser sist sommer, er den nye avsløringen pinlig, både for kongolesiske og norske myndigheter.

Det er alvorlig at forbudet mot nye hogsttillatelser brytes. Dette viser at det er svært lite kontroll over skogsektoren i Kongo, og at myndighetspersoner tar seg til rette i et land hvor korrupsjon er utbredt.

Kart over provins i Kongo der det hugges ulovelig tømmer

Regnskogfondet er også bekymret

- Det er ytterst problematisk at verken kongolesiske myndigheter eller Norge som sentral donor vet hva som foregår. At det er de frivillige organisasjonene som må avsløre lovbruddene i skogsektoren er helt uholdbart. Det er livsviktig å bevare verdens nest største regnskog og Norge og de andre giverlandene må sørge for åpenhet, innsyn og at lovbryterne blir straffeforfulgt, sier daglig leder Lars Løvold i Regnskogfondet.

Saken viser også betydningen av et fungerende sivilsamfunn i land som Kongo. Handlingsrommet for sivilsamfunnsorganisasjoner er strammet betydelig inn i forbindelse med valgurolighetene i Kongo. I 2016 ble de internasjonale organisasjonene Global Witness og Human Rights Watch kastet ut av Kongo.

Greenpeace og Regnskogsfondet oppfordrer Norge til å stanse utbetalingen av regnskogspenger til Kongo fram til situasjonen er grundig gjennomgått og konsesjonene er trukket tilbake.

Regnskogen i Kongo-bassenget er den nest største i verden, og det er helt avgjørende for kloden at den ikke forsvinner.

Norske regnskogspenger til «bærekraftig hogst» i Kongos regnskog?

Et annet problem med regnskogsatsingen i Kongo er at et av programmene under CAFI-initiativet, det såkalte «Bærekraftige skogforvaltningsprogrammet», legger opp til å subsidiere industriell hogst med norske regnskogspenger. Dette initiativet får nå sterk kritikk av både Regnskogfondet og Greenpeace. 

Organisasjonene understreker at planene om å bruke norske regnskogspenger til å støtte «bærekraftig hogst» i regnskogen i Kongo må stanses. Slike subsidier vil underminere hensikten med initiativet, og føre til økte klimagassutslipp, økt fare for avskoging og andre miljøødeleggelser, frykter organisasjonene.

Det er uforståelig at penger som har som mål å bevare regnskogen brukes til å subsidiere tømmerhogst i regnskogen. Vi forventer at Norge gir klar beskjed om at dette ikke er aktuelt, og tror ikke norske skattebetalere er villige til å bruke penger på subsidiert hogst i regnskogen. Spørsmålet om subsidier til hogst skal avklares på et møte i slutten av februar.

Greenpeace og Regnskogfondet krever at: Norge går imot planene om å bevilge støtte til industriell tømmerhogst i Kongo.

  • Ingen nye midler bevilges til Kongo før de ulovlige hogstkonsesjonene er kansellert
  • Det settes langt strengere krav til økonomioppfølging for implementerende organisasjoner, anti-korrupsjonstiltak, transparens og hyppig rapportering og revisjon i økonomiforvaltningen må på plass.
  • Det settes strengere krav til kongolesiske myndigheter, ulovligheter må etterforskes og de skyldige straffes

Emner