Oljefondet - hvordan forvalte det mer bærekraftig?

Nyhet - 9 februar, 2017
Oljefondet har tatt store skritt i en mer bærekraftig retning, sist ved at fondet i 2015 trakk sine kullinvesteringer. I fjor gikk debatten om oljefondet skal få investere i fornybar energi-infrastruktur som ikke børsnotert. Nå fortsetter den debatten, i påventa av at Stortinget skal bestemme det i løpet av våren.

Agendafrokost

Sammen med Tankensmien Agenda, Framtiden i våre hender, WWF-Norge og Kirkens Nødhjelp arrangerte vi i dag Agendamorgen med tema Oljefondet - fossil sinke eller fornybar drivkraft? Bakgrunnen er at Stortinget i løpet av våren skal behandle forvaltningsmeldingen for Oljefondet, og at det kommer til å bli debatt om fondet skal få mandat til å investere i såkalt unotert, fornybar infrastruktur. Får de det kan fondet bidra til å kutte klimagassutslipp tilsvarende 35 ganger Norges samlede utslipp. I tillegg til viktige klimaargumenter er det tungtveiende finansielle argumenter for å la fondet investere i unotert fornybar-infrastruktur.

Her kan du se Torstein T. Solberg (AP), Siri Meling (H), Thina Saltvedt (Nordea) og Pål Brun debattere den videre forvaltningen av oljefondet, og høre argumenter for og imot.

 

Tankesmien Agenda med notat om bærekraftig forvaltning av Oljefondet

I tillegg til å arrangere denne debatten har Tankesmien Agenda skrevet et notat om bærekraftig forvaltning av Oljefondet. Investeringer i unotert fornybar-infrastruktur diskuteres bredt og Agenda kommer blant annet med disse anbefalingene:

For det første bør Finansdepartementets investeringsindeks i mye større grad innrettast mot berekraft og ein nødvendig omlegging av økonomien. For det andre bør fondet investeringsunivers utvidas til også å omfatte unoterte verksemder, altså dei som ikkje er på børs. Til dette trengs er gradvis oppbygging av kompetanse, i førsteomgang med bruk av eksterne fondsforvaltarar.

Notatet kan leses i sin helhet her.