Oljefondet inn i fornybart

Klar tale i ny rapport; Oljefondet bør få investere i unotert, fornybar infrastruktur

Nyhet - 23 februar, 2017
Norges Bank ønsker å få mandat av Stortinget til å investere i unotert infrastruktur. De støttes av en rapport lansert i dag, som trekker fram fornybar investeringer som mest aktuelle. Åpnes det opp for slike investeringer kan 35 ganger Norges nasjonale klimagassutslipp kuttes.

solkraftverk

Institute of Energy Economy and Financial Analysis (IEEFA) lanserte i dag er ny rapport som støtter Norges Banks ønske om å få mandat til å investere i unotert infrastruktur. Altså i prosjekter som ikke er børsnotert. IEEFA trekker frem det fornybare infrastrukturmarkedet som særlig interessant. Unotert, fornybare infrastruktur utgjør allerede 24 prosent av verdens samlede infrastrukturmarked. Frem mot 2035 må det ifølge IEA årlig investeres over 2400 milliarder dollar i energieffektivisering og ny kraftproduksjon. For å nå denne svimlende investeringssummen må man se en kraftig vekst i investeringene, og Norges Bank sier at hoveddelen av denne veksten vil skje i det unoterte markedet.

IEEFA kommer i rapporten med fem klare anbefalinger til hvordan Stortinget kan gi Oljefondet de rette forutsetningene for robuste investeringer med solide gevinster i dette fremvoksende markedet:

  • Følg Norges Banks anbefalinger med et mål om fem prosent av Statens pensjonsfond utlands investert i unotert infrastruktur, inkludert fornybar energi.
  • Bygg fondets interne kompetanse. Sats på et team med spesiell ekspertise og erfaring innen investeringer i unotert infrastruktur, inkludert geografisk og politisk kompetanse.
  • Samarbeid med etablerte investeringsfond med lang tids suksess om felles investeringer som ganger begge parter.
  • Plasser deler av investeringene i børsnoterte kraftselskaper med solide porteføljer innen fornybar energi.
  • Sett et tydelig mål om å investere i infrastrukturprosjekter i nye, fremvoksende markeder.

vindmøller

Følges disse anbefalingen opp, viser beregninger gjort av WWF at man kan kutte klimagassutslipp tilsvarende 35 ganger Norges årlige utslipp. I tillegg kan det bidra til å skape over 1 million jobber i fornybar sektor. IEEFA slår i rapporten fast at det også er gode penger å tjene på unotert, fornybar infrastruktur. De viser at godt forvaltede prosjekter kan gi en avkastning på 12-15 prosent. Til sammenligning så var Oljefondets samlede avkastning i 2015 på under 3 prosent.

IEEFA slår også fast at risikoen ved denne typen investeringer kan håndteres. Politikerne har så langt kviet seg for å åpne for disse investeringene på grunn av politisk-, regulatorisk- og omdømmerisiko. Rapporten viser at over 60 prosent av verdens statlige investeringsfond allerede er investert i unotert infrastruktur, og at de ved hjelp av ulike strategier håndterer disse risikoene.

Vi støtter IEEFAs konklusjon, og jobber nå for at Stortinget skal åpne for disse investeringene. Tidligere har vi hatt stor suksess med å påvirke Oljefondet i grønnere retning, da vi i 2015 bidro til at Oljefondet trakk seg ut av kull. Vil du bidra til vårt arbeid for et grønnere Oljefond kan du støtte oss her.