Oljefondsmelding stikk i strid med økonomieksperter

Nyhet - 31 mars, 2017
Siv Jensen og Finansdepartementet trosser økonomenes råd - vil øke overeksponeringen mot olje og gass og fortsette å forhindre fornybare investeringer.

fossilfri

- At finansministeren trosser økonomenes råd og fortsetter og å øke Norges overeksponering mot olje og gass, samtidig som hun fortsetter å nekte Oljefondet å investere lønnsomme fornybare infrastruktur-prosjekter er vitner om at hun befinner seg i bakvendtland, er Truls Gulowsens, leder i Greenpeace Norge, sin første reaksjon på Oljefondsmeldinga som i dag ble lansert.

Norge er allerede kraftig overeksponert mot olje og gass - og Siv Jensen vil fortsette å øke den

I dag ble den årlige forvaltningsmeldingen for Oljefondet lagt frem. Det har lenge vært varslet at regjeringen ville øke aksjeandelen i fondet fra 62,5 til 70 prosent. Det vil bety at fondet skal kjøpe olje- og gassaksjer for ytterligere 20 milliarder som vil komme på toppen av de 300 milliardene fondet allerede har investert i olje og gass. Tidligere denne uka lanserte Greenpeace en rapport skrevet av Michael Hoel og Vista Analyse. “Selg Oljefondet ut av olje og gass” var anbefalingen fra rapporten, som fikk bred støtte av et ekspertpanel bestående av over 100 økonomer. I rapporten advares det mot Norge er kraftig overeksponert mot olje- og gassaksjer, hovedsakelig gjennom statens eierskap i Statoil og Oljefondet. Den enkleste løsningen på dette er ifølge rapporten å selge Oljefondet ut av av olje og gass og med det gjøre Oljefondet fossilfritt. Det vil ifølge Michael Hoel ikke være et problem.

- Dette er aktiv uansvarlighet fra finansministeren. På den ene siden har du et lass av økonomer som advarer mot hvor mye olje- og gassaksjer Norge eier og sier at Oljefondet burde selges ut av fossilt. På den andre siden har du Siv Jensen som vil pålegge Oljefondet å kjøpe olje og gass for milliarder av kroner. Det er ren, skjær galskap, sier Gulowsen.

Fortsetter å nekte Oljefondet tilgang på framtidens energimarkeder

wind energy


Norges Bank har i over 10 år bedt om å få mandat til å investere Oljefondet i såkalt unotert infrastruktur, altså infrastruktur som ikke er børsnotert. De siste årene har flere store investorer gått inn i dette markedet, og det er blitt dokumentert hvordan risikoene som knyttes til dette markedet kan håndteres. Siste ute var Institute for Energy Economics and Financial Analysis, som tidligere i år ga en klar anbefaling om å la Oljefondet investere unotert infrastruktur, og samtidig trakk frem det fornybare markedet som absolutt mest attraktivt. WWF har vist at om man åpner for å investere inntil 5 prosent av fondet i dette markedet kan det redusere klimagassutslipp tilsvarende 35 ganger Norges årlige nasjonale utslipp. I tillegg vil det kunne skaper over én million jobber i fornybar sektor.

- Eksperten har pekt på at denne typen investeringer kan gi det dobbelt av fondets årlige avkastning, samtidig som risikoen er håndterbar. Vi vet også at store fond som Oljefondet må bidra med investeringer for at det grønne skiftet skal gå raskt nå til å nå klimamålene. Det er uforståelig at Finansdepartementet fortsetter å si nei til denne typen investeringer, men nå forventer vi at Stortinget trår til og tar ansvar for vi lytter til ekspertene som vil åpne for dette, avslutter Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge.

Her kan du lese Greenpeace, WWF, Kirkens Nødhjelp og Framtiden i våre henders fulle reaksjon på et fortsatt nei til unotert infrastruktur-investeringer.