Oljeleting i Barentshavet nord uten grobunn i virkeligheten

Nyhet - 25 april, 2017
I dag la Oljedirektoratet frem resultatene fra den nye kartleggingen, som viser at det uåpnede Barentshavet nord inneholder store oljereserver. Fremleggelsen kom dagen etter at Arktisk råd la frem en ny rapport som viser at klimaendringene i Arktis går raskere enn tidligere antatt.

Kart over Oljedirektoratets foreslåtte leteområder- At Norge i det hele tatt har kartlagt oljereservene i disse områdene er en krigserklæring mot klimaet, og det viser nok en gang behovet for vårt og Natur og Ungdoms klimasøksmål. Der de ekstreme endringene i Arktis burde få alarmklokkene til å ringe, ser oljeindustrien og de største politiske partiene issmeltingen i Arktis som en business-mulighet som muliggjør enda mer oljeboring, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge.

Strider mot alt av miljø- og klimarådgivning

Dette er startskuddet som bryter over 40 år med politikk om å ikke bore etter olje i isfylte områder. Nesten hele dette området ligger innenfor den mye omtalte iskant-sonen, og dette området rommer både viktige fiskefelt og habitater for både isbjrøn og hvalross.En åpningen av dette området vil stride mot alle miljøfaglige råd, og i praksis bety at Norge ikke bryr seg om at Parisavtalen har trådt i kraft.

- Det er svært gode grunner til hvorfor oljeboring aldri må skje her - for det første er det ikke rom for ny olje- og gassutvinning om vi skal begrense klimaendringene. For det andre ligger nesten hele dette området innenfor den sårbare iskantsonen, som regjeringen tidligere har vedtatt å holde fri for oljevirksomhet, fortsetter GulowsenBilde av isbjørn

- De foreslåtte områdene strekker seg i den omstridte Svalbard-sonen. En åpning for oljeutvinning her kan få store geopolitiske konsekvenser, og samtidig true viktige fiskeområder.At politikerne har latt seg presse av oljeindustrien til å la oljedirektøren presentere estimater på oljereserver i dette omstridte området er oppsiktsvekkende. Ikke bare viser det hvor desperat oljeindustrien er etter nye områder, men det viser også hvor lite fremoverlente politikerne er. Når skal de forstå at vi må satse på fornybare næringer som fiske og fornybar energi, og at fossil energi hører fortida til? spør Gulowsen,

Ikke lønnsomt

Prognoser viser at oljeboring i Barentshavet med stor sannsynlighet aldri kommer til å bli lønnsomme. Stockholm Environmental Institute er blant de som har påpekt at ny oljeutvinning i Barentshavet med stor sannsynlighet ikke vil bli lønnsomt, det samme har Nordea-analytikeren Thina Saltvedt.

- Det er komplett uforståelig hvorfor man i det hele tatt snakker om å utvinne olje i disse områdene. Det er ikke plass til denne oljen i et klimaperspektiv, det er midt i noen av de mest sårbare havområdene vi har i Norge og økonomene sier at vi ikke vil tjene penger på det. Det er på tide at man lytter til ekspertene og stopper tullpratet om å bore etter olje her, avslutter Gulowsen. 

Støtt klimasøksmålet mot grunnlovsstridig oljeboring her.