Oljerøret i Dakota med ny tillatelse, og DNB med ny involvering

Nyhet - 10 februar, 2017
Denne uka kom nyheten om at USAs hær godkjenner byggingen av den siste delen av oljerøret Dakota Access Pipeline. Samme uke har det blitt kjent at DNB er medansvarlige for at andre banker har gitt selskapet bak det omstridte oljerøret 18 milliarder i friske lånemidler.

DNB med ny involvering

Samme uke som oljerøret har fått endelig godkjenning viser dokumenter nylig publisert av amerikanske finansmyndigheter at DNB har vært med å tilrettelegge for et nytt lån til prosjektet på over 18 milliarder norske kroner. Be DNB stoppe all involvering som legger til rette for bygging av oljerøret på deres facebookside. (Husk å hold en god tone)

Denne uka kom nemlig nyheten om at den amerikanske hærens ingeniørkorps godkjenner byggingen av den siste delen av det omstridte oljerøret i Nord-Dakota. Oljerøret, som går gjennom Sioux-stammen Standing Rocks hellige områder, har blitt kritisert for å bryte med menneskerettigheter, urfolks rettigheter og for å true Standing Rocks eneste drikkevannskilde. Med den nye godkjenning får Energy Transfer Partners legge oljerøret under Missouri-elven. Selskapet har en historie med gjentatte utslipp fra andre oljerør, og lokalt frykter man nå at historien vil gjenta seg og  med det forurense drikkevannskilden.

Greenpeace møter DNB for å snakke om Dakota Access Pipeline

DNB har fått mye kritikk for sin involvering i prosjektet, med sine 4,5 milliarder kroner i lån. Før jul tok DNB initiativ til å få prosjektet gransket av eksterne menneskerettighetseksperter, og sa at de ville avvente ytterligere innblanding i prosjektet inntil denne vurderingen forelå. Etter å ha vært i kontakt med DNB kan Greenpeace avkrefte av DNB har gitt friske midler i den nye lånerunden, men Greenpeace reagerer likevel sterkt på at banken har lagt til rette for at prosjektet får nye lån.

- DNB utviser med dette dårlig særdeles dårlig dømmekraft. Samtidig som de har sagt de vil avvente situasjonen legger de til rette for at prosjektet får 18 milliarder norske kroner i friske midler. Det er ikke å avvente, men snarere tvert imot å støtte opp om Trumps syn på at selskapers profitt er viktigere enn urfolks rettigheter og deres tilgang til rent vann, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge.

Oppdatering: