Oppdatering om klimasøksmålet

Nyhet - 16 januar, 2018
I begynnelsen av januar kom dommen i det mye omtalte klimasøksmålet. Vi i miljøbevegelsen vant en viktig seier ved at dommen anerkjenner vår tolkning av miljøparagrafen: at den gir rettigheter. Likevel ble staten frifunnet for grunnlovsbrudd, og vi ble også idømt statens saksomkostninger.

Landscape view of the waters and mountains near Tromsø, Norway.

Hjelp oss å dekke saksomkostningene på 580 000 kroner som vi ble idømt. Vipps til 13960, besøk bidra.klimasøksmål.no eller sett inn penger direkte på kontonummer 1254.62.25702.

Analyse av dommen
I retten hevdet regjeringsadvokaten hardnakket at Grunnlovens miljøparagraf, som begynner med “Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen”, ikke gir oss miljørettigheter. Dette ble i dommen kraftig avvist, og var en viktig seier i dommen. Til tross for rettens anerkjennelse av at § 112 gir miljørettigheter, ble staten frifunnet av tingretten.
I dommen slås det fast at Norge ikke er ansvarlige for de enorme klimagassutslippene den norske olje- og gasseksporten fører til. Økningen av nasjonale klimagassutslipp ved økt oljevirksomhet hevdes også å være for marginale til at Grunnloven brytes.


Ledende jusseksperter har kritisert dommen på begge disse punktene. “Absurd” og “juridisk uholdbart” er blant ordene som har blitt brukt om at dommen ser bort ifra Norges ansvar for klimagassutslippene som olje- og gasseksporten fører til.
Ledende jusseksperter har altså kritisert sentrale punkter i dommen som førte til at staten ble frifunnet. Det er inspirerende i prosessen med å avgjøre om vi skal anke dommen.

Les dommen i sin helhet her.

Les juss-professor Hans Petter Gravers analyse av dommen her.


Oppsiktsvekkende saksomkostninger
Sammen med Natur og Ungdom og Besteforeldrenes klimaaksjon ble vi også idømt statens saksomkostninger på 580 000 kroner. Baserte på tungtveiende argumenter for at staten selv burde dekke egne saksomkostninger har jusseksperter kalt rettens beslutning for oppsiktsvekkende.
En uke etter at dommen falt hadde vi fått inn over 230 000 kroner i bidrag for å dekke statens saksomkostninger. Tusen takk!

Hjelp oss å dekke de resterende 350 000 kronene av saksomkostningene som vi ble idømt. Vipps til 13960, besøk bidra.klimasøksmål.no eller sett inn penger direkte på kontonummer 1254.62.25702.