Regnskogen i Amazonas forsvinner

Nyhet - 21 mars, 2017
Greenpeace dokumenterer at avskogingen i Brasil øker og frykter at 10 000 km2 med regnskog kan bli ødelagt på grunn av at den nye presidenten vil oppheve viktige deler av skogvernet. Dette er områder som Norge bruker gigantiske summer på å redde og Greenpeace utfordrer miljøminister Vidar Helgesen til å svare på om han nå vil kutte de norske bevilgningene.

Avskoging i Amazonas

Norge har i stor grad basert vårt bidrag til klimaforhandlingene på pengene vi gir til regnskogen i Brasil. Totalt har vi gitt 1 milliard US$ (ca 6,49 milliarder NOK) til Amazonasfondet i Brasil fram til 2015. Norge har planlagt å videreføre bevilgningene til 2020. Regjeringen skriver på sine hjemmesider at “Brasils reduserte avskoging i Amazonas det siste tiåret er antakelig verdens største enkeltstående klimatiltak.” En viktig forutsetning for betalingen fra Norge er at Brasil lykkes med å redusere avskogingen i Amazonas.

- Opprettelsen av vernede skogsområder har vært en suksess som har bidratt til å redusere avskogning av Amazonas fra 2005 til 2012. Å redusere beskyttelsen av skogen på et tidspunkt der avskogingen øker, er det siste Brasil trenger. Med dette forslaget vil den brasilianske regjeringen gi grønt lys til landranere, hvor resultatet blir enda mer avskoging, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace Norge.

Likevel økte avskogingen i Amazonas med 75 prosent mellom 2012 og 2015. I 2016 økte avskogingen av Amazonas med hele 54 prosent fra det foregående året. “Myndighetene i Brasil skal iverksette nye tiltak for å prøve å snu denne utviklingen”, skriver den norske regjeringen på sine sider. Men Brasils president, Michel Temer, kommer i løpet av de neste ukene til å foreslå for nasjonalkongressen at vernet av et skogområde større enn Rogaland fylke opphører. Brasils stortingspolitikere fra Amazonasregionen mener at de vernede områdene hindrer lokale produsenters investeringer i regionen. Ved å gjøre dette vil omtrent 10 000 km2 regnskog miste sin beskyttelse og være fritt vilt for landran og tap av biologisk mangfold. Kart over området her.

- Å åpne for mer avskoging, er ikke bare et brudd på Brasils mål om 80 prosent reduksjon i avskogingen i Amazonas innen 2020 (sammenlignet med gjennomsnittlig årlig avskoging i perioden 1996-2005), det er også et direkte brudd på avtalen med Norge som bevilger regnskogpenger med den betingelsen at Brasil jobber mot avskoging, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace Norge.

Greenpeace Brasil har flydd over regnskogen og dokumentert den økende avskogingen av Amazonas. Bildene viser at rundt grensene til de store vernede skogområdene, så er det nylig brent og avskoget, sannsynligvis på grunn av nye gårder og tømmerhogst. Og inn i de vernede områdene er det laget veier.

- Hvis vi ønsker å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader, så er det svært viktig å få slutt på avskogingen av Amazonas. Å åpne for avskoging kompromitterer Brasils ratifisering av Parisavtalens mål om å redusere global oppvarming, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace Norge.

De vernede skogområdene fungerer som en barriere mot ny avskogning og ulovlig beleiring. Amazonasregionen er kjent for å være den største regionen med intakte skogarealer. Hvis disse arealene går tapt vil mange av miljøfordelene som verdenssamfunnet får av regnskogen gå tapt.

- Nå må Vidar Helgesen redegjøre for om Norge vil fortsette å bevilge skogpenger eller ikke. Selv om norske regnskogspenger kan ha utsatt avskoging, har det bare betydning for det globale klimaet om skogbeskyttelsen er permanent. Denne nye lovendringen kan med et pennestrøk reversere mye av det som er oppnådd i Amazonas regnskog de siste årene,  sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace Norge.

Emner