Skuffet over fortsatt nei til å la Oljefondet investere i fornybar energi

Nyhet - 31 mai, 2017
Finanskomiteen la i går frem sin innstilling til forvaltningsmeldingen av Oljefondet. Høyre, FRP, AP og SP sine representanter i Finanskomiteen fortsetter å nekte Oljefondet mandatet til å investere i mer fornybar energi i det unoterte markedet - men Stortinget kan fortsatt ta ansvar.

Aerial view of Ivanpah solar power plant. The Ivanpah Solar Power Facility is the world's largest concentrated solar thermal power plant, 40 miles southwest of Las Vegas. Opened in 2014, it uses 173,500 mirrors spread across five square miles to concentrate the sun's rays on three steam boilers which power electric turbines. Ivanpah produces 377 megawatts, or enough power for 140,000 homes.

- Lite fremtidsrettet og i utakt med utviklingen i verden, mener Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge, om Finanskomiteens beslutning. Han oppfordrer Stortinget til å ta ansvar i behandlingen av Oljefondsmeldingen, og ber Stortinget høre på regjeringens eget ekspertutvalg som anbefaler at Oljefondet får investere i unotert infrastruktur.

 

De siste årene har det vært et eksplosjonsartet tempo i utviklingen av fornybar energi. For å sørge for at den fornybare energi-revolusjonen skal gå raskt nok til at verden møter klimamålene har IEA anslått at det årlig må investeres 2400 milliarder i energieffektivisering og ny energiproduksjon frem til 2035.

 

Mesteparten av disse investeringene vil foregå i det såkalte unoterte infrastrukturmarkedet. Det vil si solparker, vindmøller og annen infrastruktur som ikke er børsnotert. Denne våren har Finanskomiteen diskutert om de skal gi Oljefondet mandat til å investere i denne typen prosjekter. Til tross for at over 60 prosent av verdens statlige investeringsfond allerede investerer i dette markedet, og at regjeringens ekspertutvalg og Norges Bank anbefaler at Oljefondet kan investeres her ble det denne uken klart at Høyre, Fremskrittspartiet Arbeiderpartiet sier nei.

 

- Nå har FRP, AP og Høyre sine Finanskomite-medlemmer skuslet vekk en god mulighet for Oljefondet til å investere i lønnsomme prosjekter, som samtidig vil være med å holde den fornybare energi-revolusjonen i gang. Det er skuffende, fortsetter Gulowsen, som nå oppfordrer Stortinget til å snu i saken.

 

Finanskomiteen peker i merknadene til Oljefondsmeldingen på at det er “naturlig å komme tilbake til problemstillingen om utvidelse av investeringsuniverset i nær fremtid.” De begrunner dette med at de vil se an utviklingen i markedet, og fremholder at markedet i dag er for lite for Oljefondet. Tallene de baserer dette på er fem år gamle, og oppdaterte tall viser at dette markedet nesten har doblet seg de siste årene.

 

- Det har vært en rekordvekst i det fornybare energi-markedet de siste årene. At komiteen da velger å begrunne sin beslutning basert på fem år gamle tall er provoserende. Klima endrer seg nå, og verden trenger at alle store investeringsfond blir med å investere i det grønne skiftet, også Oljefondet.

 

Ledende økonomiekspert pekte tidligere i år på at Norge eier for mye olje og gass, hovedsakelig gjennom Norges eierskap i Statoil og Oljefondets investeringer i olje og gass. Ekspertenes konklusjon var at Oljefondet burde selges ut av olje og gass, som i dag utgjør litt over 5 prosent av aksjeinvesteringene. Norges Bank, som forvalter Oljefondet, har selv foreslått at de burde kunne investere inntil 5 prosent av fondet i det unoterte infrastruktur-markedet.

 

- Her kan politikerne vært smarte og slå to fluer i en smekk. Å trekke fondet ut av olje og gass, for så å reinvestere dette i unotert, fornybar infrastruktur ville bidra til å spre fondets risiko. Dessverre har Finanskomiteen valgt å se bort ifra dette, avslutter Gulowsen.