Stans plastforurensingen

Nyhet - 11 januar, 2018
Greenpeace vil ha strengere krav til kunstgressbaner, småbåthavner og trafikkerte veier.

Oftere og oftere finner forskere fisk og hval som er sprengfull av plast. Også i skalldyr og bunndyr finner forskerne mer og mer plast. Denne uken kom regjeringens plan for å rydde opp i plastforurensingen, den såkalte avfallsmeldinga. Greenpeace mener planen ikke er konkret nok.

- Meldingen inneholder mange fine ord og generelle tiltak. Men skal vi få bukt med dette alvorlig problemet, må det sterkere lut til, sier Halvard Haga Raavand i Greenpeace Norge. Organisasjonen vil ha strengere krav til kunstgressbaner og bedre håndtering av plast fra biltrafikken.

- Vi vet at gummigranulat fra kunstgressbaner og mikroplast fra slitasje på bildekk er en hovedårsak til forurensing av havet. Det er på høy tid at dette problemet nå tas på alvor, sier Raavand i Greenpeace. Han mener det bør investeres i oppsamlingsfiltre i kummer rundt alle kunstgressbaner og langs de mest trafikkerte veiene for å samle opp mikroplast.

Rosenborg og Odd Ballklub er eliteserieklubber som allerede har investert i slike oppsamlingskummer. Nå mener Greenpeace det må bli påbudt å investere i slike kummer rundt alle kunstgressbaner.

- Skal vi ha kunstgressbaner basert på gummigranulat i Norge, må man ha systemer for å ta hånd om plastavfallet far banene, sier Raavand. Han ber regjeringen bør påby kummer ved utbygging av kunstgressbaner.

Regjeringens melding om avfallspolitikk er til behandling i disse dager. I tillegg til å stille krav til kunstgressbanene, vil Greenpeace ha konkrete ordninger for innsamling av plast i alle småbåthavner. Organisasjonen ønsker også at regjeringen bevilger én milliard kroner til internasjonale tiltak mot plastforurensing.

Skriv under mot plast. Greenpeace sin kampanje mot plastforurensning.

Les høringsuttalelse fra Greenpeace.

Les regjeringens avfallsmelding.