Steg i riktig retning for livet i havet

Nyhet - 29 mars, 2017
Forrige uke kom regjeringen med en ny stortingsmelding om havet. Regjeringens havmelding er et steg i riktig retningen for livet i havet, men tiltakene må styrkes og faktisk gjennomføres.

hav

Forrige uke lanserte statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende og miljøvernminister Vidar Helgesen regjeringens nye stortingsmelding Hav i utenriks- og utviklingspolitikken. Tiltakene, blant annet 100 millioner til internasjonale tiltak mot marin forsøpling er et steg i riktig retning, men for å ta vare på livet i havet trengs en mer offensiv politikk. Her kan du lese innspillene vi sammen med Forum for utvikling og miljø ga i forkant av meldingen.

Marin forsøpling

marin forsøpling

Marin forsøpling er et økende problem. Plastforurensning, den største kilden til marin forsøpling, har denne våren skapt mye oppmerksomhet og engasjement, etter at en gåsnebbhval ble skylt på land utenfor Sotra med magen full av plast. Her kan du skrive under og be Norge stoppe plastforurensningen.

Plast truer livet i havet, og problemet er av global størrelse, men krever lokale løsninger. Norge må derfor stoppe forsøplingen her til lands, samt støtte internasjonale tiltak. I forkant av meldingen krevde vi at Norge bevilget en milliard til plast. Det er bra å se at regjeringen har svart på vårt krav om å øke bevilgningene til internasjonale tiltak til 100 millioner i et nytt bistandsprogram mot marin forsøpling, men det er bare et skritt på veien mot et rent hav.

- Vi er fornøyde med at regjeringen øker den internasjonale innsatsen for å stanse plastforurensningen av havet, men 100 millioner er bare et lite steg på veien mot den plastmilliarden vi har etterlyst, sier Halvard Haga Raavand, havrådgiver i Greenpeace Norge.

For å stanse problemet med plastforsøpling er det viktig å få på plass en internasjonal avtale. Det vil da være naturlig at Norge, som en stor havnasjon, tar ansvar.

- Klima- og miljøminister Vidar Helgesen beskriver marin forsøpling som det raskest voksende miljøproblemet. Det må takles internasjonalt, og her må Norge ta skikkelig ansvar. Selv om 100 millioner er en bra begynnelse må mer midler på banen for å stanse forsøplingen. Samtidig må Norge gå foran i arbeidet med en internasjonal avtale mot marin forsøpling, fortsetter Raavand.

Marint vern

A diver carries a banner with an urgent message to "Save our Seas" at the marine protected area of Apo Island, in Dauin Negros Oriental. The Marine Protected Area (MPA) was destroyed caused by Typhoo6n Pablo in December 2012. An increase in the severity of extreme weather events is one of the predicted effects of climate change.  The documentation of the reef check in Apo island is part of the activities around the visit of the Greenpeace ship Esperanza which arrived in the Philippines."

For å ta vare på livet i havet er det viktig å verne om sårbare områder. Verden har forpliktet seg til å verne 10 prosent innen 2020. Forskere peker på at 30-40 prosent av havet må vernes på lang sikt, for å sikre en bærekraftig forvaltning. Regjeringen varsler i meldingen at de vil øke innsatsen på marint vern internasjonalt.

- Det er gode signaler at de vil øke innsatsen i arbeidet med marint vern, men det fordrer at de øker innsatsen også her hjemme. Norge ligger milevis unna 2020-forpliktelsen, og det vil virke lite troverdig at Norge skal snakke om marint vern internasjonalt om vi ikke verner våre egne områder, sier Raavand

- I arbeidet med marint vern internasjonalt er det særlig to ting Norge må ta tak i. Sørge for at det kommer på plass mekanismer for å verne områder i internasjonale farvann, samt at det opprettes et nettverk av marine verneområder i Arktis. Så langt har Norge sittet på bakbeina i arbeidet med Arktis, det må endres, fortsetter Raavand.

Vi trenger mer støtte for å kunne beskytte livet i havet. Bli med å gi oss din støtte her.

Emner