Tømmergigant vil lukke munnen på Greenpeace

Nyhet - 8 mai, 2017
Resolute Forest Products, Canadas største selskap innen skogprodukter, saksøkte i fjor Greenpeace International og samtlige ansatte, for 1,6 milliarder kroner for ærekrenkelse. Det kom i tillegg til et tidligere saksanlegg mot Greenpeace Canada.

Greenpeace har opp gjennom årene dokumentert flere hull i Resolutes påstander om bærekraft. Blant annet skogrydding i viktige leveområder til den sårbare kanadiske skogkaribuen, manglende samtykke til felling av trær på territoriet til urfolk, samt manglende innsats for å bevare verneverdig skog og misvisende miljømerking av papirprodukter.

Se video der Greenpeace-ansatte forteller om søksmålene. Les blogg-post om søksmålene her.

Resolute valgte å svare med rettssaker for å skremme Greenpeace til å trekke tilbake kritikken. De to saksanleggene retter seg mot samme kampanje. Det siste, som foregår i USA, forsøker å få anklagen til å passe inn under en amerikansk lovgivning som opprinnelig ble fastsatt for å slå ned på mafiaaktiviteter. I søksmålet likestilles helt vanlig miljøarbeid som kriminelle aktiviteter som bedrageri og utpressing.

Hva kan konsekvensen bli?

For det første kan saksanlegg så store og omfattende at de kan true Greenpeace som organisasjon. Vi risikerer ikke bare en milliardregning, men at alle våre aktiviteter, fra etterforskning til informasjonskampanjer og innsamling, blir dømt som kriminelle. Dette vil gjøre rettsbeskyttelsen for miljøsaker, mildt sagt, svak - slik den er blant annet i Georgia, USA.

For det andre må det ses i en større sammenheng. I løpet av de siste årene har store selskaper i stigende grad brukt sin økonomiske makt til å undertrykke ytringsfriheten ved å anlegge saker som primært handler om å skremme eller utmatte kritikerne. Resolute bruker et advokatfirma som tidligere er blitt brukt av Donald Trump for å skremme kritikere. Et saksutfall som er i Resolutes favør kan inspirere andre selskaper til å bruke samme taktikk overfor medier, privatpersoner og organisasjoner som kritiserer dem. Dette er ikke bare en potensiell trussel mot eksistensen av disse skogene for fremtidige generasjoner, men en trussel mot hele miljøbevegelsen og pressen til å ta i bruk ytringsfriheten og undergraver muligheten til å kritisere og belyse skadelige aktiviteter som ellers ikke ville fått oppmerksomhet.

Vi har selvfølgelig ikke tenkt å la det skje. Vi kommer til å forsvare oss mot de falske påstandene og kjempe for vår, og andre organisasjoners, rett til å ytre seg fritt og kritisk.

Til tross for at påstandene er ugrunnede, og er av en udemokratisk art, vil det kreve mye arbeid å tilbakevise om de først blir brakt for retten. Dette kan derfor bli en lang prosess som vil kreve mye av vår tid, og som helt sikkert vil skape negative nyheter.

Ønsk oss lykke til i denne viktige kampen for demokrati, skogvern og ytringsfrihet, og signer gjerne på oppropet vårt her.