Amerikanske myndigheter stanser klimasøksmål mot seg selv

Nyhet - 23 oktober, 2018
Mandag 29. oktober skulle egentlig det mye omtalte klimasøksmålet i USA, kjent som Juliana et al vs United States of America, startet i Eugene i delstaten Oregon. Etter enda et forsøk fra amerikanske myndigheter på å få saken avvist, er rettssaken igjen satt på vent, for andre gang på tre måneder.

Kelsey Juliana og Kiran Oommen fra OCT ombord Arctic Sunrise sommeren 2017

Her er pressemeldingen fra Our Children's Trust om saken.

Juliana et al vs United States of America et al, er en rettssak hvor amerikanske myndigheter stevnes for brudd på unges rett til liv, frihet og eiendom, ved å unngå å fatte virksomme tiltak for å stanse klimaendringene. Saksøkerne består av 21 ungdommer og miljøorganisasjonen Earth Guardians, og gjøres på vegne av fremtidige generasjoner. Mer om saken her.

Greenpeace og Natur og Ungdom, som står bak klimasøksmålet mot den norske stat, har følgende kommentarer til saken:

  • Dette er enda et forsøk fra amerikanske myndigheter på å trenere et søksmål som omhandler borgernes rett til et rent klima, sier Andreas Randøy, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.

  • Myndighetene mener saken ikke hører hjemme i rettssalen, men FNs klimarapport viser at vi må omstille oss mye raskere enn det myndighetene i de aller fleste land har lagt opp til. Da er rettssalen en arena hvor vi kan sette hardt mot hardt og sørge for at land gjennomfører tiltakene som trengs for å løse klimaproblemet, sier Erlend Tellnes, rådgiver i Greenpeace.

  • Lovene er våre felles spilleregler, og når politikerne ikke følger dem kan og må vi holde dem ansvarlige gjennom retten. Det er det som binder det norske klimasøksmålet til det amerikanske og resten av de flere tusen klimasøksmålene som foregår rundt om i verden, sier Erlend Tellnes i Greenpeace.

For en uke siden vant Urgenda med sitt klimasøksmål i Nederland og tvinger staten til å kutte utslippene mye raskere enn de ellers ville gjort. Klimarettssaken mot norske myndigheter fortsetter i Borgarting lagmannsrett i november neste år.

  • Skadene fra klimaendringene er allerede store, og vil bli større om vi ikke handler raskt. Stater som er ansvarlige for handlingslammelsen må kunne stilles til ansvar, sier Randøy

---

Kontakt:

Andreas Randøy 412 08 543

Erlend Tellnes  993 73 407