Bli med i kampen for å verne Weddelhavet i Antarktis

Nyhet - 11 mai, 2018
Greenpeace leder verdensomspennende kampanje for å skape stort verneområde i Antarktis.

Greenpeace jobber nå for å skape skape verdens største marine verneområde i havområdene rundt Antarktis. Verneområdet skal beskytte dyrelivet i Antarktis og skape et robust miljø i møte med klimaendringene.

Manuela Zalazar, departs the Arctic Sunrise to explores the fragile environment of Paradise Bay, Antarctic, 17th March 2018. An international Greenpeace team is on an expedition to document the Antarctic’s unique wildlife, to strengthen the proposal to create the largest protected area on the planet, an Antarctic Ocean Sanctuary. Photo: Paul Hilton /Greenpeace

Greenpeace er i Antarktis for å verne havområdene til hval, sel og pingviner.

Området det er snakk om er på 1,8 millioner kvadratkilometer, fem ganger så stort som Tyskland. Ideen ble først fremsatt av EU, men støttes nå av Greenpeace i en global kampanje der vi over lengre tid har jobbet for å verne de urørte områdene mot fiske og annen menneskelig aktivitet.

– De neste årene er avgjørende for livet i havet, og det er et desperat behov for at regjeringer nå finner sammen og gjør det som er best for disse unike havområdene, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace-Norge. Han mener enigheten om å verne Ross-havet beviser at det er mulig å få til internasjonalt vern i Antarktis.

–  Nå vil vi skape noe enda større. Klarer vi å verne Weddelhavet, kan vi sikre robuste bestander av hval, sel og pingviner for framtiden, sier Gulowsen.

Verneområdet vil sørge for at det industrielle krillfiske ikke får tilgang på det hittil ufiskede Weddelhavet, og vil ifølge forskere bidra positivt til livsgrunnlaget til de store sjøpattedyrene som lever der. Fastlandet i Antarktis ble vernet på starten av 1990-tallet, etter en stor internasjonal vernekampanje. Nå er det havområdene rundt Antarktis, kampen står om. I hele tre måneder denne vinteren har Greenpeace-skipet Arctic Sunrise vært på tokt i Antarktis denne våren. Ved hjelp av blant annet en miniubåt har man kartlagt det sårbare livet og også oppdaget nye arter.

Weddellhavet og de andre havområdene rundt Antarktis avområdene rundt Antarktis er svært viktige med et stort mangfold av arter. Håpet er at Greenpeace-kampanjen kan sette fart på en gammel FN-ambisjon om å skape et nettverk av marine verneområder i internasjonale farvann.

Chinstrap penguins, Half Moon Island, Antarctic, 20th March 2018. Greenpeace is documenting the Antarctic's unique wildlife and landscapes to strengthen the proposal to create the largest protected area on the planet, an Antarctic Ocean Sanctuary. Photo: Paul Hilton / Greenpeace   I oktober skal den antarktiske havkommisjonen (CCAMLR) ta stilling til verneforslaget fra EU. Norge er et av landene som enda ikke har tatt stiling til om man ønsker vern. Ved å sikre området mot menneskelig påvirkning, kan man også sikre fiskebestandene og økosystemene for framtiden. I tillegg spiller havområdene i Antarktis en stor rolle i klimasystemene, fordi både det kalde vannet og artene som lever her binder klimagassen CO2. Ved siden av Weddel-havet jobber Greenpeace for vern av kystområdene rundt Antarktis-halvøya.

I oktober skal den antarktiske havkommisjonen (CCAMLR) ta stilling til verneforslaget fra EU. Norge er et av landene som enda ikke har tatt stiling til om man ønsker vern.

1,5 millioner mennesker fra hele verden har skrevet under på et opprop for å bevare de unike havområdene i Antarktis. Du kan gi din støtte til oppropet, ved å skrive under her.Støtt vårt arbeid for å verne Weddelhavet.

Les Greenpeace sin rapport om krill-fisket i Antarktis.