Dine pensjonspenger er fortsatt investert i kull

Nyhet - 27 februar, 2018
Oljefondet skulle trekke seg ut av kull, men har fortsatt milliarder av aksjer i flere store kullselskaper. Det viser en gjennomgang Greenpeace har gjort sammen med Framtiden i våre hender og WWF Verdens naturfond.

Bildetekst: Kullkraftverk i Tyskland.
 

Oljefondet er fullt av kullselskaper, viser en gjennomgang Greenpeace har gjort sammen med Fremtiden i våre hender og WWF. Oljefondet har blant annet investert store penger i tyske RWE, som utvinner brunkull i både Polen og Tyskland og som eier kullkraftverk over hele Europa, Australske Aurizon, som lever av å transportere kull, og Uniper, ett av verdens største kraftselskaper som bygger nye kullkraftverk over hele verden. Oljefondet øker også investeringene i flere av selskapene.
 
Martin Norman jobber med bærekraftig finansforvaltning i Greenpeace Norge, er sjokkert.

– Det er ingen gode grunner til at oljefondet skal investere i kullselskaper. Tre år etter at Stortinget vedtok å trekke oljefondet ut av kull, må finansminister Siv Jensen ta grep, og sørge for at de siste kullaksjene blir dumpet av oljefondet, sier han.

Han får støtte av leder Anja Bakken-Riis i Fremtiden i våre hender (FIVH).

– Kullkriteriet var en fantastisk seier for miljøet og et avgjørende steg i riktig retning for Oljefondet. Nå er det på høy tid at vedtaket implementeres til fulle, sier hun.

Det var i 2015 Stortinget vedtok at oljefondet skulle slutte å investere penger i kullselskaper. Bakgrunnen var klimaendringene og forståelsen for at det ikke er rom for mer kullkraft om vi skal klare å nå togradersmålet. Siden før industriell tid har temperaturen på jorden streget med en grad. Årsaken er forbrenning av kull, olje og gass. Om ikke flere kullkraftverk stenges raskt, vil temperaturen raskt stige med en grad til, noe som vil kunne forårsake katastrofale klimaendringer.

– Det kan ikke bygges ett eneste nytt kullkraftverk dersom vi skal klare å nå klimamålene i Parisavtalen, sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF Verdens naturfond.

Til tross for Stortingets vedtak, er altså oljefondet fortsatt tungt inne i flere selskap som både bygger nye kullkraftverk og utvinner kull. Årsaken er tolkningsrommet som ligger i det såkalte kullkriteriet som Stortinget vedtok. Her ble det sagt at kriteriet skulle omfatte «gruveselskaper og kraftprodusenter som selv eller gjennom enheter de kontrollerer baserer 30 pst. eller mer av sin virksomhet på kull, og/eller får 30 pst. av sine inntekter fra kull.» Tyske RWE baserer mer enn halvparten av sin kraftproduksjon på kull. Likevel er det slik at en mindre andel av selskapets totale inntekter kommer fra kull. Årsaken er at RWE også har eierandeler i andre virksomheter.

Greenpeace, WWF og FIVH mener regjeringen må ta initiativ til å skjerpe kullkriteriet.

Det er åpenbart at noe ikke stemmer når et selskap som RWE fortsatt er del av oljefondets portefølje. Det er finansminister Siv Jensen sitt ansvar at stortingets vedtak følges opp etter intensjonen, sier Norman. Han viser til at både forsikringsselskaper som AXA og Storebrand allerede har strengere kriterier for å utestenge kullselskaper, enn hva Oljefondet har.

Bakgrunn:

Les organisasjonenes bakgrunnsnotat om saken.

Kontakt for pressen: Rådgiver Martin Normann 958 04 950