Et steg i folkeopplysningens retning

Nyhet - 23 januar, 2019
NRKs program “Folkeopplysningen” får kritikk fra Pressens faglige utvalg. Grunnen til det er måten de behandlet Greenpeace på i forbindelse med vår deltakelse i programmet.

Atomkraftverk

I slutten av september sendte NRK et program om atomkraft, og om det faktisk kan være løsningen på klimakrisen. Greenpeace ble spurt om å delta, fordi vi som organisasjon er imot atomkraft. Greenpeace sin motstand mot atomkraft, som ikke bidrar til klimagassutslipp, skyldes de store problemene knyttet til det høyradioaktive avfallet. Greenpeace mener vi burde løse klimakrisen uten å skape nye problemer.

I programmet påstår forsker Britt Salbu at Greenpeace har sagt at 600 000 mennesker døde i Ukraina som følge av atomulykken i Tsjernobyl i 1986. Dette stemmer ikke.

Vi fikk ikke mulighet til å svare på dette i programmet. Programlederen sier at Greenpeace avviser at vi opererer med slike tall. Tallet ble likevel en gjennomgående del av programmet, og bidro på den måten til å spre et rykte om at Greenpeace opererer med faktafeil. Det gjør vi ikke.

Onsdag ble det klart at Pressens faglige utvalg, som er journalistenes etiske domstol, kritiserte Folkeopplysningen for måten Greenpeace ble behandlet på. De mener at redaksjonen her burde ettergått opplysningene de fikk av forskeren, og sjekket om det faktisk stemmer at Greenpeace har operert med et så høyt tall. Da ville de funnet at vi ikke har gjort det, og det er grunn til å tro at Salbus påstand ikke ville blitt med i programmet. Journalister har som regel ikke med sitater som er beviselig feil i et faktaorientert program.

Det er bra at Folkeopplysningen får kritikk. Vi kan gjerne diskutere vårt standpunkt om atomkraft, men da må det være basert på påstander vi faktisk har kommet med. Det blir vanskelig for oss å føre en reell debatt når vi må svare for ting vi aldri har påstått. Hvis vi som miljøorganisasjon må forsvare oss mot ting vi aldri har gjort eller sagt, er vi dømt til å tape. Vi skal selvfølgelig tåle kritikk, men vi tåler ikke at en av Norges viktigste kanaler sprer usannheter om oss som organisasjon.

Greenpeace forventer Folkeopplysningen tar med seg denne kritikken. Det er bra og viktig å drive med folkeopplysning, men da må man gjøre nettopp det.