Europa betaler milliarder i økte helsekostnader på grunn av kullkraft

Nyhet - 26 november, 2018
I forrige uke lanserte Greenpeace og samarbeidsorganisasjonene i Europe Beyond Coal rapporten “Last Gasp: The coal companies making Europe sick ”, eller “Siste åndedrag: Kullselskapene som gjør Europa syk” som ville vært den norske tittelen.

I rapporten brukes avanserte modeller for værdata og utslipp for å se nøyere på helseproblemene og kostnadene relatert til kraftproduksjon fra kull i Europa. Og tallenes tale er klare: Kullkraft setter folks liv og helse på spill, i tillegg til at det koster EU hundrevis av milliarder,

I følge de avanserte modellene brukt  i rapporten står i 2016 ti selskaper for 2/3 av helseproblemene relatert til kullkraft, hvor 91 kullkraftverk potensielt forårsaker 7600 premature dødsfall, 3320 nye tilfeller av kronisk bronkitt, 137.000 dager med astmasymptomer for barn, og opp til 22 milliarder euro i kostnader for EU.   

22 milliarder euro tilsvarer omtrent 213 milliarder norske kroner, og så kommer selvfølgelig de enorme klimagassutslippene i tillegg.

Norge har heldigvis ingen kullkraft å snakke om (bortsett fra bittelitt på Svalbard), men selv om Norge og Oljefondet solgte seg ut av masse kullkraft etter det historiske kulleksklusjonsvetaket 2015 er det fortsatt en del igjen før vi kan kalle oss kullfrie. Av de ti selskapene rapporten peker ut som verstinger har Oljefondet store aksjeposter i tre av dem: RWE, Uniper og ENDESA. Pr. 31.12.2017 hadde vi investert for over tre milliarder i disse selskapene, i tillegg har Oljefondet i høst doblet sine investeringer i RWE, selskapet med Europas største klimagassutslipp, til over 3%, i følge tyske myndigheter.  

Det er ingen grunn til at Norge skal investere våre sparepenger i en industri som til de grader er både utdatert, skadelig opp kostbar for både samfunn og klima, og tiden er moden for en styrking av kullkriteriet så Oljefondet og Norge kommer seg helt ut av denne skitne industrien. Andre ansvarlige aktører, som bl.a Storebrand og den nederlandske storbanken ING med flere har allerede tatt skrittet videre ut av kull, så nå er det bare for Norge å følge etter.

Les rapporten i sin helhet her. 

Les sak fra Reuters her. 

 

Martin Norman

Klimarådgiver Greenpeace Norge