Greenpeace aksjonerer mot oljeboring

Nyhet - 22 mars, 2018
Kajakk-aktivister fra Greenpeace har i dag bordet oljeriggen West Hercules som ligger til kai ved Skipavika i Gulen. Til sommeren skal riggen på oppdrag fra Statoil lete etter olje i kontroversielle brønner i Barentshavet som er omfattet av den pågående klimarettssaken mot staten. Greenpeace krever at Statoil stanser alle slike boringer til det foreligger en rettskraftig dom.
Aksjonen sendes live på Greenpeace Norge sin facebook-side. Aktivister er på riggen for å overlevere krav om å stanse letingen etter ny olje. Klokken 10.30 var det ennå ikke oppnådd kontakt med riggens kaptein. 
- Vi har allerede funnet mer olje og gass enn klimaet tåler, og da er det meningsløst å lete etter mer. Likevel forbereder Statoil seg på et massivt leteporgram i Barentshavet i sommer. Flere av brønnene er omfattet av det pågående klimasøksmålet mot staten for å tildele oljelisenser gjennom 23. konsesjonsrunde, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge.
Natur og Ungdom og Greenpeace anket 5. februar dommen fra Oslo tingrett og dommen er dermed ikke rettskraftig. Frem til det foreligger en rettskraftig dom i klimasøksmålet krever Greenpeace at Statoil stanser planene om leteboringer på lisenser som ble tildelt gjennom 23. konsesjonsrunde. Dette gjelder blant annet Korpfjell Deep og Gjøkåsen, som er planlagt boret til sommeren. Greenpeace er aksjonær i Statoil og har allerede bedt selskapet om å stanse leteboringene.
Organisasjonen reagerer sterkt på at Statoil gir inntrykk av å gå i en mer grønn retning samtidig som de sender oljerigger nordover for å lete etter ny olje som vil utvinnes langt inn i fremtiden.
- Statoil har nå en unik mulighet til å vise at selskapets forslag om å bytte navn til Equinor er mer enn et dyrt grønnvaskingstriks. Navnebyttet betyr lite når de fortsatt vil bore ekstreme brønner i Barentshavet og er involvert i flere svært kontroversielle oljeprosjekter andre steder i verden. De må kansellere planene om leteboringer på Korpfjell og Gjøkåsen til sommeren, både av hensyn til klima og miljø, men også fordi oljebrønnene er omfattet av en rettsprosess, sier Gulowsen.
Korpfjell Deep ligger i det nordligste området åpnet for oljeleting i Norge, tett opp mot iskanten og innenfor den sårbare polarfronten. Det er ofte høy fugletetthet i området. Fugletetthetene og sårbarheten i området gjør at et eventuelt oljesøl vil kunne medføre stor miljøskade på kort tid.