Greenpeace fordømmer tillatelse til leteboring på Korpfjell

Nyhet - 28 mars, 2019
Torsdag ble det klart at Miljødirektoratet har gitt Equinor tillatelse til boring av letebrønnen Korpfjell Deep, den nordligste oljelisensen som noensinne har blitt utdelt i Norge.

Sjøfugltrekk ved Korpfjell

At Norge i det hele tatt tillater ny oljeleting, når FNs klimapanel er krystallklare på at verden trenger mindre, og ikke mer olje er sterkt kritikkverdig.

- Med å tillate oljeleting som dette vedder Norge i praksis mot at verden skal greie å begrense den globale oppvarmingen til halvannen grad. Det er forkastelig, sier Halvard Raavand, rådgiver i Greenpeace Norge.

Tillatelsen kommer kun dager at at Riksrevisjonen kom med krass kritikk av oljevernberedskapen i nord. Korpfjell ligger i den svært biologisk viktige iskantsonen, og er preget av et rikt dyreliv. Området ligger også midt i et viktig sjøfugltrekk. Et oljesøl i dette området vil kunne ha katastrofale konsekvenser, og den allerede utsatte sjøfuglen er ekstra utsatt. Dette var også grunnen til at Polarinstituttet frarådet å dele ut oljelisensen ved Korpfjell gjennom 23. konsesjonsrunde. Også Miljødirektoratet frarådet å dele ut lisensen, basert på den uavklarte definisjonen av iskanten. Med denne tillatelsen går Miljødirektoratet imot sitt eget råd i forbindelse med lisensutdelingen.

- Dette er trist, og nok et steg i feil retning. Når skal Norge begynne å høre på fagfolk som peker på ekstrem sårbarhet, manglende oljevernberedskap for ikke å snakke om klimagassutslippene eventuelle oljefunn vil føre til? spør politisk rådgiver i Greenpeace, Halvard Haga Raavand.

Korpfjell, som ble tildelt gjennom 23. konsesjonsrunde, er også gjenstand for klimasøksmålet mot den norske stat som er reist av Greenpeace og Natur og Ungdom. Saken skal opp i lagmannsretten i november.

- Det er forkastelig at Equinor planlegger for oljeboring i en lisens som kan være i strid med Grunnloven. Dette bør Equinor holde seg for gode for, sier Raavand.

Avgjørelsen kan klages inn, noe Greenpeace er klare for å gjøre.

- Vi kommer til å klage på denne avgjørelsen, og vi forventer å bli hørt, sier Raavand.