Greenpeace og WWF Verdens naturfond med klimakrav til Equinors generalforsamling

Nyhet - 24 april, 2019
- Equinor må sette streken et sted. Å la være å gåv inn i nye områder og områder som bør skånes på grunn av store naturverdier, er det minste vi kan forlange av et selskap som ønsker å gå fra å være et oljeselskap til et bredt energiselskap som vil være med og forme energiframtiden, sier senior klima- og energirådgiver Ragnhild Waagaard i WWF.

Aksjonærene Greenpeace og WWF ber derfor Equinors generalforsamling om å vedta at selskapet avstår fra olje- og gassaktiviteter i helt nye områder, umodne områder og områder av høy økologisk sårbarhet eller verdi. Dette gjelder for eksempel Australbukta utenfor Australia, iskantsonen, polarfronten, Eggakanten, Tromsøflaket og kystnære områder i Barentshavet der naturhensyn bør veie tyngre enn olje- og gassvirksomhet.

Selskaper som Equinor har et ansvar for å ta en ledende rolle i å omstille energiproduksjonen fra fossil til fornybar. Noe av det viktigste Norge kan gjøre for å redusere klimautslipp, er å slutte å lete etter olje. Det må også Equinor forholde seg til.

- De neste årene er kritiske for at verden skal kunne omstille seg for å redusere klimagassutslipp. Vi kommer ikke til å nå 2030-målene hvis vi fortsetter som vi gjør, så vi må rett og slett forbedre oss, sier leder for bærekraftig finans i Greenpeace, Martin Norman.


På Equinors generalforsamling 15. mai må altså oljegigantens aksjeeiere ta stilling til om Equinor skal gå inn i områder der det er lite eller ingen oljeproduksjon, og områder som er særlig verdifulle og sårbare. Selskapet la tidligere i år fram planer om oljeproduksjon i Australbukta, som ligger på sørkysten av Australia. Planene vakte voldsom motstand både lokalt og i Norge, og 16 nærliggende kommuner i Australia har gått ut og sagt at de går imot Equinors planer i området.

- Equinors planer om å åpne for oljeleting på den andre siden av jorda burde få alarmklokkene til å ringe for investorer og for det norske folk. Planene deres i Australia viser en mentalitet fra før klimakrisens tid, som vi ikke lenger kan leve med, sier Jess Lerch i organisasjonen The Wilderness Society.

- Vi håper Equinors generalforsamling forstår alvoret og gir ledelsen i selskapet klar beskjed om at det finnes en klar ytre grense for hva selskapet skal drive med, sier Norman.

- Den viktigste jobben til Equinor framover må være å omstille sin egen portefølje til fornybar energi, ikke åpne nye områder for olje- og gassaktivitet, spesielt de områdene som er de mest verdifulle og sårbare, sier Waagaard i WWF.

Definisjoner:
Nye områder der det ikke tidligere har foregått oljeproduksjon. Et eksempel på dette er Australbukta, hvor det ikke har vært tilfeller av offshore petroleumsproduksjon, og regionen inneholder et sammensatt og uberørt marint liv og miljø av stor økologisk verdi.

Umodne områder er områder med manglende infrastruktur, og/eller lite kunnskap om geologien, og/ eller har store tekniske utfordringer. Et eksempel på dette er de nordlige og østlige delene av de åpnede områdene i Barentshavet

Særlig verdifulle og sårbare områder er områder som har vesentlig betydning for det biologiske mangfoldet og den biologiske produksjonen i havområdet, også utenfor områdene selv. Områdene er identifisert ved hjelp av forhåndsdefinerte kriterier hvor betydning for biologisk mangfold og biologisk produksjon har vært de viktigste.