Greenpeace og mer enn 50 andre organisasjoner krever full stopp i regnskogpenger til Kongo

Nyhet - 9 mars, 2018
DR Kongos miljøminister har både delt ut ulovlige hogsttillatelser og i hemmelighet arbeidet for endre skogloven og fjerne forbudet å dele ut nye tillatelser til å drive kommersiell hogst av regnskog. Alt dette er brudd med avtalen landet har med Central African Forest Initiative (CAFI), der Norge spiller en nøkkelrolle.

Banner Give the Congo Basin forest a chance displayed on harbour logs terminal

Sammen med over 50 organisasjoner krever vi stans i utbetaling av norske skogpenger til DR Kongo og ber klima- og miljøminister Ola Elvestuen ta affære.

-Skogsektoren i Kongo er gjennomsyret av korrupsjon og lovløshet. Å fjerne forbudet mot nye hogstkonsesjoner nå, vil ha katastrofale konsekvenser for skogen og klimaet. Dette må stoppes! sier Regnskogrådgiver Esben Marcussen.

I brevet ber miljøorganisasjonene alle givere til regnskogprogrammer i Kongo om å stoppe utbetalinger til DR Kongo inntil kongolesiske myndigheter annonserer at forbudet mot nye hogsttillatelser beholdes og den hemmelige endringen av skogloven skrinlegges.

Miljøministeren i Kongo varslet at forbudet oppheves bare uker at det ble avslørt at han hadde delt ut ulovlige tillatelser til to kinesiske selskaper. To av de tre områdene det er gitt fellingstillatelse for ligger delvis i et enormt våtmarksområde på 145.000 kvadratkilometer som inneholder 30 milliarder tonn karbon.

- Det politiske klimaet i Kongo spisser seg til og regimet vet at deres dager er talte. Det er mye som tyder på at Kongos miljøminister er motivert av personlige interesser når han selger hogsttillatelser til tømmerselskaper. Norge må ta det i betraktning og svare på utfordringen i brevet som er signert av en bred miljøbevegelse, inkludert de to viktigste miljø-nettverkene i Kongo, sier Marcussen.

- Det er et veldig kraftig signal når sivilsamfunnet i Kongo ber Norge stoppe pengeoverføringer til prosjekter de selv er en del av. Det viser hvor bekymret disse lokale organisasjonene er for konsekvensene av at forbudet oppheves under nåværende omstendigheter.