Kritisk til utdelingen av nye krill-konsesjoner

Nyhet - 21 februar, 2018
Forrige uke delte Fiskeriminister Per Sandberg ut to nye konsesjoner til krill-fiske i Antarktis. Greenpeace er kritiske til utdelingen og viser til at bestandsestimatene for krill er gamle, og frykter en økning av krill-fiske i sårbare områder som er foreslått vernet.

Sist gang man gjennomførte bestandsestimater for krill i Antarktis var i år 2000, men Norge har forpliktet seg til å gjennomføre et nytt bestandsestimat av den antarktiske krillen i 2019. Greenpeace mener Norge bryter prinsippet for ansvarlig forvaltning ved å dele ut nyekonsesjoner før det nye bestandsestimatet er gjennomført.


- Det er uholdbart at Norge deler ut nye krill-konsesjoner på usikkert grunnlag. Bestandsestimatene er gamle, og man har lite kunnskap om hvordan klimaendringene som påvirker Antarktis raskt vil slå ut for krill-bestanden. Generelt mener vi at det ikke burde deles ut nye konsesjoner, og i alle fall ikke før ny og forbedret kunnskap er på plass, sier Halvard Haga Raavand, havrådgiver i Greenpeace Norge.

Allerede nå ser man at den eksisterende fiskeflåten i Antarktis fisker opp krill-kvotene i vest for den Antarktiske halvøy, et område med høy krill-tetthet. Dette har medført at området flere ganger har blitt stengt for fiske før sesongen er over de siste årene. Ved å øke antallet konsesjoner peker Greenpeace på at fiskepresset i dette området, som er foreslått vernet, vil øke. Et økt fiskepress vil bety at krill-flåten i økende grad konkurrerer med pingviner, bardehvaler og seler om krillen.

Skriv under og støtt vår kamp for å opprette verdens største verneområde - i Antarktis.

February 15th, 2018. Antarctic Peninsula, Errera channel.Gentoo penguins on an ice flow.Greenpeace expedition to promote the formation of an Antarctic protected area with the MY Arctic Sunrise.Photo by Daniel Beltrá for Greenpeace

- Norske og utenlandske fartøy fisker allerede i områder som er foreslått vernet. Vi har bedt Aker Biomarine og andre selskaper som driver med krill-fiske om å respektere de foreslåtte verneområdene og stoppe fisket her. Ved å øke antallet konsesjoner frykter vi at Norge bidrar til det motsatt - mer fiske i sårbare områder som trenger vern, fortsetter Raavand.

Om det planlagte forskningstoktet som er planlagt neste år for å estimere krillbestanden skulle vise at det står dårligere til med krillen enn forventet ber Greenpeace om at Fiskeriminister Per Sandberg trekker tilbake de ny-utdelte konsesjonen.

- Når Norge nå har tatt det uansvarlige skrittet og delt ut nye konsesjoner på et svakt faktagrunnlag forventer vi at Norge snur og trekker tilbake krill-konsesjonene om det skulle vise seg at det står dårligere til med krill-bestanden enn forventet, avslutter Raavand.

Les Greenpeace sin høringsuttalelse til nyutdeling av krillkonsesjoner her.