Når Øystein Olsen snakker

Nyhet - 19 februar, 2019
I sin årlige tale om norsk økonomi forrige uke advarte sentralbanksjef Øystein Olsen mot å la «klimahensyn hindre letingen etter olje». Det er trist på så vanvittig mange måter. Det vi er vitne til, er en mann med mye makt, som kommer med en svært reaksjonær og utdatert uttalelse.

Heldigvis har ikke Olsens påstander fått gå upåaktet hen. Dagbladet viet lederen sin til temaet på mandag, og var inne på noe viktig;

Øystein Olsen snakker sjelden utenfor sitt eget område; norsk økonomi. Når han nå åpner munnen og noe sånt kommer ut, er det bekymringsverdig av flere grunner.

I kraft av sin posisjon som leder av sentralbanken, som skal jobbe for økonomisk stabilitet, sette styringsrente, forvalte valutareserver og oljefondet, er sentralbanksjefen forsiktig med å sende politiske signaler. De signalene som kommer, er påstemplet bankens autoritet og faglige tyngde og blir dermed lyttet til, skriver Dagbladet.

Øystein Olsen sitter med hovedansvaret for en stabil norsk økonomi. Den største trusselen mot den stabiliteten vi kjenner i dag, er klimaendringene. Og det som dermed utfordrer stabiliteten mest av alt, er fossil industri. Derfor er det bekymringsverdig at Øystein Olsen ikke kjenner fakta bedre enn han ga uttrykk for forrige uke.

For når Øystein Olsen snakker, pleier folk å lytte.

Men det han sier blir ikke mer riktig av den grunn. Vi har gjentatt det til det kjedsommelige; Vi har elleve år på oss til å halvere klimautslippene i tråd med Paris-avtalen. Det innebærer at verdens oljeforbruk må halveres innen 2030. Paris-avtalen har vi forpliktet oss til å følge, og vi er et land som vanligvis pleier å følge avtaler.

Et av Olsens argument var at å slutte med oljeproduksjon i Norge ikke vil ha noe å si for klimautslippene i verden.

Det er rent og skjært tull. Utslippene fra oljen og gass som Norge eksporterer er over ti ganger så høye som det vi slipper ut her hjemme i Norge. En økende mengde forskning underbygger også at redusert eksport av olje fra Norge vil ha direkte effekt på globale klimagassutslipp. Ved å slutte å lete etter olje kan vi investere milliarder som vi i dag bruker på oljeleting, til å forske på og bygge ut fornybar energi som kan erstatte kull, olje og gass.

Det er vanskelig å skjønne hva som gjør det så vanskelig for mange å skjønne at vi må fase ut oljen. Faktaene ligger klare – vi er pokka nødt til å kutte utslipp hvis vi skal gi våre barn og barnebarn en verden verdt å leve i. Oljens nevnte betydning for det er heller ingen hemmelighet.

Likevel tviholder samfunnets makthavere på fantasien om den klimavennlige norske oljen, på eventyret som begynte en lille julaften i ’69, og på den grufulle tanken om hva vi ville vært uten oljen.

Vet du hva vi sannsynligvis hadde vært?

Sverige.