Ny plastplan vil ikke stanse plastforurensningen av havet

Nyhet - 2 mars, 2018
Denne uken ble den såkalte avfallsmeldinga behandlet av Stortinget og Norges nye kurs for å stoppe plastforurensningen av havet er staket ut. Dessverre tar ikke planen oss i mål om et plastfritt hav.

Greenpeace har det siste året jobbet opp mot denne avfallsmeldinga, og blant annet krevd et forbud mot unødvendige engangsartikler i plast, stans i bruken av gummigranulat i kunstgressbaner, at Norge skal gi en plastmilliard til internasjonale tiltak og tiltak mot mikroplastforurensning forårsaket av dekkslitasje fra veitrafikken. Vi har også bedt om at det skal bli gratis for fiskebåter å levere inn marint avfall de fisker opp.

Denne uka behandlet Stortinget avfallsmeldingen. En viktig seier for miljøet, som Greenpeace har jobbet hardt for, er at det skal stilles strenge krav til oppsamling av gummigranulat fra kunstgressbaner - den nest største kilden til mikroplastforurensning i Norge. Stortinget ble også enige om å utrede å gjøre det gratis for fiskebåter å levere inn oppfisket avfall. Dette har vært en vellykket prøveordning kalt Fishing for litter, og suksessen med denne ordningen tilsier at Stortinget burde innført ordningen direkte.

Gi et månedlig bidrag, og hjelp oss i kampen for å stanse plastforurensningen av havet.

For lite tiltak for å stanse plastforurensningen

Til tross for at vi har vunnet frem enkelte viktige tiltak for å stanse plastforurensningen av havet, vil ikke den nye plastplanen ta oss i mål med å stanse forurensningen. Gode forslag som å forby bruken av gummigranulat innen 2023, forby bruken av unødvendige engangsartikler i plast innen 2022, at Norge skal ta en internasjonal lederrolle for å bistå utviklingsland i å stanse plastforurensningen og en produsentansvarsordning for fiskeri- og oppdrettsnæringa ble alle nedstemt.

Uten disse tiltakene som ble foreslått, men nedstemt er Norges plan videre i kampen mot plastforurensningen av havet for dårlig. Stortinget ber i den nye “plastplanen” om at regjeringen skal revidere strategien innen 2020. Det arbeidet vil Greenpeace følge opp, og sikre at nødvendige tiltak kommer.