Arktis på vippepunktet – hva gjør Arktisk Råd?

Nyhet - 11 mai, 2011
Breer og tundra smelter, sjøisen trekker seg tilbake, havet blir surere og langtransportert forurensing akkumuleres i næringskjedene. Arktis gjennomgår dramatiske endringer. Men hva gjør Arktisk råd?

Kangerdlugssuaqfjorden på Grønland

Nuuk, 11.05.2011

Blogg av Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge

Denne uken er jeg på Grønland i forbindelse med utenriksministermøtet i Arktisk Råd.

Møtet finner sted samtidig som vi ser at klimaendringene gjør områder som tidligere var beskyttet av is tilgjengelige for kommersiell aktivitet. Både internasjonal oljeindustri, fiskeriaktører og skipsfartsselskaper er tungt engasjert i regionen for å utnytte mulighetene.

Dokumenterte endringer

Til tross for at endringene og faresignalene er solid dokumentert, blant annet gjennom viktig forskningssamarbeid i Arktisk Råd sine underutvalg AMAP , PAME og CAFF,  har den politiske responsen på utfordringene i Arktis vært svært beskjeden.

Politisk snakk uten mandat og rammeverk for politiske beslutninger er dessverre ikke tilstrekkelig for å beskytte Arktis.

Krav

Greenpeace foreslår at Arktisk Råd går til følgende skritt for å beskytte Arktis:

  • Etablerer et moratorium mot industriell utnytting av ressurser i områder som historisk har vært beskyttet av sjøisen, minst inntil et helhetlig forvaltningsregime er på plass
  • Stanser all ny offshore oljeboring i Arktiske havområder
  • Stiller strenge krav til skipsfart i området
  • Etablerer en helhetlig forvaltning av Polhavet. Om Arktisk Råd skal ha en reell rolle i forvaltningen og beskyttelsen av Arktisk, må det også kunne ta beslutninger.