Besteforeldreaksjonen tar ansvar!

Nyhet - 17 april, 2012
I dag overleverer Besteforeldreaksjonen et krav om at Statoil skal ut av tjæresand til Statoils styre. Samtidig markerer de sin motstand mot tjæresandutvinningen utenfor hovedkontoret til Statoil på Vækerø.

Statoil mottar et åpent brev fra Besteforeldreaksjonen som krever at Statoil trekker seg ut av tjæresand

- Vi finner oss ikke i at barnebarna våre skal arve en verden med alvorlige klimaendringer og manglende bærekraft. Statoil må gå foran og trekke seg ut av de skitneste prosjektene. Tjæresand er blant de fossile ressursene som må bli liggende i bakken hvis vi skal unngå katastrofale klimaendringer, uttaler Besteforeldreaksjonens leder Halfdan Wiik.

Etter hvert som fakta om Statoils tjæresandutvinning i Canada kommer på bordet, øker motstanden. Sammen med Besteforeldreaksjonen og WWF har vi skrevet et brev til Statoils styre om at de må ta ansvar for Statoils skitne eventyr i Canada og trekke selskapet ut. Brevet er signert av hele 28 organisasjoner, politiske partier og fagforeninger. Dette viser bredden i motstanden mot denne investeringen.

Statoils utvinning av tjæresand medfører ikke bare overgrep mot lokale urfolk, men innbærer også enormt vannforbruk, fragmentering av store skogområder, mulig utrydding av truede dyrearter i tillegg til CO2-utslipp som er mer enn 13 ganger større per fat olje enn gjennomsnittet på norsk sokkel.

Utvinning av tjæresand blir aldri bærekraftig - som majoritetseier (67%) må Norge gjøre det eneste riktige: trekke Statoil ut av tjæresand!

Les pressemeldingen

Les brevet til Statoils styre

Les mer om tjæresand