I dag er det den femte dagen Statoil må vente med å starte boring av letebrønn Pingvin i Barentshavet.

Det er ikke vår klage på boringen som er skyld i at de må vente, men Statoils egen dårlige planlegging. De har sendt inn søknader sent og slurvet med planleggingen. Riggen Transocean Spitsbergen har nå måtte vente like lenge som når vi stoppet den med skip og store aksjoner i sommer.

I klagen vår gjør vi det klart at brønnen er en for stor trussel mot fuglelivet på og rundt Bjørnøya, spesielt for sjøfugl. I tillegg bores brønnen sammen med miljøverstingen Rosneft, et av verdens skitneste oljeselskap.

Greenpeace Esperanza Arctic Ship Tour 2014PICTURED:SUMMARY:Greenpeace activists from eight countries continue to protest for the second day on the 28th May 2014 against the Statoil contracted oil rig Transocean Spitsbergen and the company's plans to drill the northernmost well in the Norwegian Arctic. The Apollo Prospect where the drillsite lies in the Barents Sea is less than 200kms away to the Bear Island nature reserve.

Dette er Rosneft sin første brønn i Norge, men ser man på Rosnefts historie for sikkerhet og miljø blir det klart at dette er ett prosjekt for mye. Det er også kritikkverdig at Statoil tilrettelegger Rosneft sin etablering i Norge, ved å la Rosneft bore sammen med seg på Pingvin.

Greenpeace har flere ganger avdekket store oljetilgrisede områder i Sibir, i Rosnefts bakgård. En rapport fra russiske myndigheter viser at Rosneft hadde 2727 oljesøl i regionen Khanth-Mansiisk i 2011 – flere enn noen andre selskaper. Rosneft har også oljelisenser som overlapper med en russisk nasjonalpark. Dette er ikke bare uetisk, men også i strid med russisk lov.

Det er også et tankekors at Norge slutter seg til sanksjoner mot blant annet Rosneft-sjef Igor Sechin, samtidig som vi, med Statoils tilrettelegging, slipper dem til på norsk jord.

Birds at Bear Island are threathened by the drilling of the Pingvin well

Vi har nå oversendt Klima- og Miljøminister Tine Sundtoft tilleggsinformasjon som viser klart at Statoil ikke er beredt på å takle et eventuelt oljeutslipp, og vår klare forventning er at denne informasjonen må tas med i regninga når de vurderer klagen vår.

Rosneft er ikke vant til at miljøbevegelsen har reell politisk påvirkningskraft, men så langt har vi klart å holde deres og Statoils fingre unna fatet i hele fem dager. Med ny informasjon og din hjelp kan vi kanskje holde dem unna for godt. Over 5,6 millioner har allerede sagt klart i fra om at de ikke aksepterer at oljeselskaper, som Rosneft og Statoil, får leke med den arktiske naturen og vår velles framtid. Ved å signere og spre www.SaveTheArctic.com blir du en av dem som er med på å gi Rosneft og Statoil en lærepenge.

Oppdatering: I dag morges sendte vi inn tilleggsinformasjon om Statoils svært mangelfulle oljevernplan for Bjørnøya. Den nye informasjonen ble glatt oversett av Tine Sundtoft, som få timer senere ga Statoil og Rosneft startsignal til å starte boringen.

Skriv under for å kreve Arktis beskyttet