Illustrasjon av Arktis av Eve Lloyd Knight

Som du kanskje vet er en av konsekvensene klimaendringene fører med seg at polisen smelter i rekordfart. Men der noen ser faresignaler, ser andre forretningsmuligheter. Man vet allerede at det er et problem at oljeindustrien ønsker å pumpe opp oljen i Arktis, altså mer av det som forårsaker klimaendringene. Men industrielt fiske er en økende trussel for økosystemene i Arktis. Områder fulle av liv, som koraller, sjøfjær og sjøengler, med en havbunn mindre utforsket enn månen.

 Her er noen farer for Arktis, som kanskje ikke er så kjente:

1. Bunntråling

Illustrasjon av havbunn og trålespor i Arktis av Eve Lloyd Knight

Bunntråling er en type fiske hvor store tunge nett blir dratt langs havbunnen for å fange fisk. Men nettene etterlater seg store sår på havbunnen i tillegg til å drepe sjøpenner, myke koraller og slangestjerner for å nevne noen arter. Vi har dokumentert at det er en stor økning av bunntrålere i områdene rundt Svalbard. Områder som er klassifisert som unike og sårbare, på samme nivå som Amazonas! Konsekvensen av bunntråling i disse områdene kan være utrydning av arter vi ikke en gang har oppdaget enda.

2. Bifangst

Illustrasjon av bunntrål i Arktis av Eve Lloyd Knight

Det er et stort dyreliv langs havbunnen i Arktis. Og når bunntrålernes nett blir dratt langs den for å fange torsk og hyse, tar de med seg dette i samme slengen. Pattedyr som Grønlandshvalen, som er nært utrydningstruet, blir fanget og drept uten grunn.

3. Plastforurensing

Illustrasjon av avfall i Arktis av Eve Lloyd Knight

I stedefor å ta det med til land for å resirkulere, kaster mange fisketrålere gamle og ødelagte fiskenett og andre deler overbord når de ikke kan brukes lengre. Det resulterer i store mengder plastikk som flyter rundt i havet uten å brytes ned. I skrivende stund er det titalls tusen fiskenett som flyter rundt i disse sårbare områdene og i 2014 måtte to isbjørner lide for det, da de matte bli reddet ut av ett nett.

4. Støyforurensing

Illustrasjon av støy under havet i Arktis av Eve Lloyd Knight

Mer industriell fiske betyr med støy. Støyet fra fisketrålerne forsterkes under vann og kan i stor grad påvirke pattedyrene som svømmer i havet. Dette gjelder spesielt arter som narhval og hvithval som bruker lyd for å kommunisere og navigere, finne mat og alarmere. Det kan også forstyrre deres normale oppførsel og tvinge dem til å flykte til områder med mindre lyd. Kronisk påkjenning fra lydforurensning også kan påvirke reproduksjonsevnen til disse truede dyreartene.

5. Sammenhengende økosystem

Illustrasjon av hvalross og sjøfugl i Arktis av Eve Lloyd Knight

Alt plante- og dyreliv i et økosystem henger sammen, men man har lite forskning på hvordan land- og vannøkosystemer i Arktis påvirker hverandre. Det man likevel vet, er at de veldig avhengige av hverandre. For eksempel tar bunntrålene med seg mye musling, som hvalrossene spiser. Det betyr at mindre mat er tilgjengelig for hvalrossen, en art som allerede sliter med at polisen smelter bort. Å tilføre ekstra stress på det sårbare økosystemet i Arktis kan være ekstremt ødeleggende.

Du kan hjelpe naturen i Arktis ved å be Vidar Helgesen verne de sårbare områdene rundt Svalbard, før de blir ødelagt av bunntrålere.

Illustrasjoner av Eve Lloyd Knight