De siste ukenes valgkamp har vist at det er stor enighet blant både politikere, næringsliv og miljøbevegelse om en ting: Av hensyn til klima og arbeidsplasser trenger vi en nedkjøling i norsk oljevirksomhet. I en ny bok som nylig er publisert på Gyldendal forlag skisserer Greenpeace, Framtiden i Våre hender og flere LO-forbund et forslag til hvordan det kan gjøres i praksis.

Les vår kronikk hos NRK Ytring: Hvordan skrur vi av oljekranene i praksis?

- Utgangspunktet for vår nedkjølingsplan er ikke å utradere norsk oljevirksomhet. Heller ikke å sette noen dato for når den siste oljearbeideren går fra jobben. Tvert imot går planen ut på at virksomheten skal kunne pågå i mange flere generasjoner, men på et betydelig lavere nivå enn i dag.

Norge er i dag nær verdenstoppen i å ta ut oljereservene raskt i forhold til samlede påviste ressurser. Vi investerer opp mot 200 milliarder årlig i norsk oljevirksomhet. Flere aktører har tatt til orde for at det er skadelig for norsk økonomi, og trenger andre næringer til side. Dagens oljepolitikk er også stikk i strid med det internasjonale energibyrået (IEA) sin anbefaling om at to tredeler av alt kullet, oljen og gassen vi kjenner til må bli liggende i bakken hvis vi skal ha sjanse til å nå togradersmålet, som Norge har forpliktet seg til.

Av hensyn til både klima og arbeidsplasser er det åpenbart at vi trenger en nedkjøling av norsk oljevirksomhet. Vi mener løsningen er å stoppe all ny letevirksomhet, og finne oljefelt som er godt egnet til permanent og midlertidig nedstenging. I tillegg må staten ta i bruk de virkemidlene vi alt har, og ikke minst bruke statens eiermakt i Statoil for å sikre en styrt og forutsigbar overgang til fornybarsamfunnet.

Det betyr at felter som Lofoten, Vesterålen og Senja samt Arktis holdes oljefrie, at Statoil trekker seg ut av kanadisk tjæresand og at oljefondet gjøres fossilfritt. Greenpeace mener oljearbeidere og oljeingeniører kan spille en avgjørende rolle i den nye omstillingen som må til når vi skal legge om til fornybarsamfunnet, men det forutsetter at oljeindustrien ikke ekspanderer videre, og skygger for grønne næringer.

Bestill boka  "Norsk olje og klima. En skisse til nedkjøling" direkte fra Gyldendal her.

Bli med i debatten på NRK Ytring om hvordan vi kan få til en #nedkjøling i oljeindustrien!