Greenpeace er tilstede for å fortelle at Arktis ikke er et sted for oljenæringa.

På The Economist’s ”Arctic Summit” i Oslo tirsdag møtes 150 beslutningstakere og industriledere for å diskutere den videre skjebnen til Arktis. Konferansen er nok et eksempel på fremtiden til Arktis er et hett tema internasjonalt. Men hvilken vei skal utviklingen i nord ta?

Greenpeace er til stede for å si at arktisk issmelting ikke kan bli en åpen invitasjon til mer forurensing fra oljenæringa. 

Oljeselskapene higer etter å slippe til i Arktis etter hvert som økt issmelting gjør nye områder tilgjengelig for aktivitet. Samtidig understreker både en global miljøbevegelse og FNs miljøprogram UNEP at utvinning av olje og gass fra Arktis ikke er ok. Dette skyldes både at bruk av olje og gass har er en viktig bidragsyter til et Arktis med stadig mindre is, og at man ikke kan rydde oljesøl fra isen. Greenpeace mener det er paradoksalt at oljelobbyen skal kunne utnytte klimaproblemet til å skape enda mer trøbbel.

De raske endringene i Arktis er ikke en invitasjon til oljeindustrien om økt kortsiktig profitt på klimaets regning. Det er en alarm som bør vekke oss til å gjøre enda mer for å bremse denne stygge utviklingen.

Det er flere faktorer som gjør at Arktisk oljevirksomhet er utfordrende. Lave temperaturer øker faren for ising av utstyr, og drivis kan skape store utfordringer for installasjonene. At både Shell og Statoil har utsatt sine planer i Alaska er en viktig indikator på at industrien ikke er klar for de røffe forholdene i nord. Greenpeace håper at diskusjonene på Arctic Summit tar med seg disse innsiktene. Ingen er tjent med at ufordringene ved Arktisk oljevirksomhet skjønnmales.

I et klimaperspektiv er det ikke rom for å hente opp arktisk olje. I tillegg vet vi at områdene byr på spesielt store utfordringer med tøffe vind- og værforhold og fare for ising. Vi er på dagens konferanse for å sikre at disse aspektene ikke glemmes i diskusjonen om fremtiden i Arktis.

Hjelp Greenpeace med å beskytte Arktis.

Beskytt Arktis